Syn.: Cubospermum palustre (L.) Lour., Dantia palustris (L.) Des Moul., Isnardia palustris L., Ludwigia apetata Walter, Quadricosta palustris (L.) Dulac, Tiphogeton palustre (L.) Ehrh.
Čeľaď: Onagraceae Juss. – pupalkovité / pupaľkovité
Ludwigia palustris
Rozšírenie: Subatlanticko-submediteránno-cirkumpolárny druh s rozsiahlym areálom. Vyskytuje sa v Severnej a Južne Amerike, v Afrike v severnej aj južnej časti kontinetu, v Ázii na Blízkom východe. V Európe západnej vrátane Britských ostrovov, na sever po krajiny Beneluxu, v juhozápadnej, strednej a juhovýchodnej Európe. Je udávaný i z oblasti Kaukazu (Gruzínsko) a naturalizovaný výskyt je známy z Austrálie a Nového Zélandu.
Na Slovensku bol v polovici 20. storočia nájdený na Záhorí a Východoslovenskej nížine. Od posledného nálezu v roku 1952 bol druh opätovne potvrdený v povodí Latorice na východe Slovenska v roku 2015. Z územia ČR je ludvigia močiarna doložená zberom z polovice 19. storočia.
Ekológia: Rastie na mokrých a zaplavovaných bahnitých pôdach alebo mierne tečúcich plytkých vodách. Rastie len v nížinách. Vyskytuje sa plytkých vodných nádržiach, priekopách, na bahnistých brehoch stojatých a pomaly tečúcich vôd. Vyžaduje bahnité až mokré a občas zaplavované, výživné, nevápenaté, piesočnaté i humózne pôdy. V strednej Európe je jej výskyt sústredený najmä do vegetácie zväzov zväzov Nanocyperion flavescentis, Elatini-Eleocharition ovatae a Magnocaricion elatae. Kvitne od júla do septembra.
Ludwigia palustris
Opis: Jednoročná alebo trváca, (3–)10–50(–70) cm dlhá, holá bylina. Podzemok plazivý, niťovitý. Stonka plazivá, na vode vzplývajúca, jednoduchá alebo rozkonárená, štvorhranná, bledozelená, niekedy purpurovočervená, holá. Listy protistojné, stopkaté, s malými žliazkatými prílistkami, vajcovité alebo obrátene vajcovité, (1–)2–3(–4) cm dlhé, celistvookrajové, na vrchole končisté, bledozelené alebo červenkastozelené, lesklé. Kvety obojpohlavné, jednotlivé, s 2 listencami v pazuchách listov, skoro sediace, 4 mm dlhé. Kalich 4-početný. Kališné lístky vajcovité, na vrchole končisté, 1–2 mm dlhé, zelené, trváce. Lupienky chýbajú. Tyčiniek 4, kratšie ako kalich. Semenník 4-puzdrový, čnelka niťovitá s 2-laločnatou bliznou. Plod tobolka, podlhovasto obrátene vajcovitá, asi 4–5 mm dlhá, štvorhranná, svetlohnedá, na hranách so zelenkastými pásikmi. Semená drobné, početné, svetlohnedé, sieťkované, lesklé. Terestrické rastliny sú pevnejšie, majú kratšie internódiá, menšie listy ako rastliny žijúce na vodnej hladine.
Ohrozenie a ochrana: Ohrozenie predstavuje priama likvidácia lokalít melioračnými úpravami a šírenie inváznych nepôvodných rastlín. V ČR je ludvigia močiarna zaradená medzi nejasné prípady vyhynutých druhov (A3). Na Slovensku je dlho a aj v najnovšom červenom zozname považovaná za vyhynutý druh (RE). Po náleze na dvoch lokalitách je potrebné ju preradiť, najskôr medzi kriticky ohrozené (CR) druhy. Zákonom chráneným druhom je na Ukrajine a v Maďarsku.
Poznámka: Nález druhu po viac ako 60 rokoch na Slovensku je prekvapením, vzhľadom na biotopy, v ktorých sa druh vyskytuje nie sú vylúčené ani ďalšie nálezy.
Ludwigia palustris
Ludwigia palustris
Ludwigia palustris
Ludwigia palustris
Foto: 9. 9. 2015 (Slovensko, CHKO Latorica).