Lukasova lípa
Tilia platyphyllos, lípa velkolistá (Malvaceae):

  • Výška stromu: asi 21 m (v roce 2009)
  • Obvod kmene: asi 1160 cm
  • Šířka koruny: asi 23 m
  • Odhadované stáří: údajně 600 let (v roce 2009), velmi pravděpodobně bude mnohem starší

Lukasova lípa je jedním z nejstarších a nejkrásnějších památných stromů v naší zemi. Roste v obci Telecí (okres Svitavy), v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, a je erbovním stromem obce. Památným stromem byla vyhlášena dne 23. 11. 1978.

Jméno Lukasova odkazuje na majitele gruntu vedle lípy, rod Lukasů zde žil od roku 1700 přes 200 let. Avšak lípa tu rostla již dávno před nimi. Traduje se, že koncem 17. století v lípě nacházel útočiště český bratr a písmák Jiroušek, který tu opisoval modlitby a zakázané písně při světle z lojových svíček. Lípa mu poskytovala ochranu, tehdy se dalo do ní vstoupit jen otvorem shora, úkryt byl dokonalý. Písmák zpíval a lidem se zdálo, že to zpívá lípa. A začali lípě říkávat „zpívající lípa“.
O lípě a její pověsti psal už v roce 1887 Alois Jirásek, po něm Tereza Nováková (jde u obou o první a rozdílné verze pověstí o lípě), dále Adolf Wenig, Jan Orebský, Miloslav Bureš, František Páral, Marie Hrušková. Lípa je však také modelem pro výtvarníky, k našim fotografiím připojujeme škrábanou litografii kmene lípy ilustrátorky Pavly Dvorské, kterou vytvořila v roce 2004.
A jaký dojem lípa udělala na A. Jiráska?
Chudinka lípa stará! Z daleka jsem ji poznal, babičku sešlou, kmene trouchnivého, div že se nerozpadla, s korunou z části jen zelenou. Ale žila a zelenala se, jakoby se těšíc z krásného, letního jitra, jaké právě bylo, když jsem k ní docházel. A divnou náhodou byla mně také zpívavou. Z nitra jejího ozýval se mladý, svěží hlas, jenž jasně zahalekal a pak vesele zazpíval. Poslouchal jsem, pak blížil jsem se opatrně, abych ptáčka nesplašil. A tak jsem přistihl tam pasáčka bosého, jehož dvě kravky se opodál pod jasany na zarosené trávě popásaly.

Není jisté, zda pověst, o které psala řada známých a slavných spisovatelů, má reálný základ, je však naprosto jisté, že Lukasova lípa je symbolem síly, krásy a naděje.
Lukasova lípa
Lukasova lípa
Lukasova lípa
Lukasova lípa
Lukasova lípa
Lukasova lípa
Lukasova lípa
Lukasova lípa
Lukasova lípa
Fotografovala Jitka Havlová v lednu, dubnu a červnu 2018, autorkou litografie je Pavla Dvorská.