Štefan Lumnitzer (také Stephan nebo István Lumnicer) se narodil dne 4. dubna 1749 v Banské Štiavnici, zemřel 11. ledna 1806 v Bratislavě. Slovenský lékař a botanik.

Nejdříve studoval na lékařské fakultě v Trnavě, kde získal doktorát medicíny, pokračoval ještě ve studiu v Jeně a v Halle. Pracoval celý život jako praktický lékař, působil ve Sv. Juru a většinu života prožil v Bratislavě. Jako lékař věřil Jenerově metodě očkování proti neštovicím a s dalšími lékaři začal očkování v roce 1801 zavádět do praxe. Ve volném čase se věnoval botanizování v okolí Bratislavy. Byl čestným členem Botanické společnosti v Regensburgu (1790) a Mineralogické společnosti v Jeně.
V roce 1791 vydal latinsky práci Flora Posoniensis exhibens plantas circa Posonium sponte crescentes secundum systema sexuale Linneanum digestas. V úvodu k flóře děkuje J. Hedwigovi (1730–99), profesorovi lipské univerzity a zakladateli bryologie. Kniha je uspořádána podle Linnéova systému, to znamená, že např. v classis III. Triandria je pod Monogynia zařazen rod Valeriana, Polycnemum, Gladiolus, Iris, Cyperus, Scirpus, Eriophorum; pod Digynia zase Phalaris, Panicum a další trávy; pod Trigynia Holosteum. V práci je uvedeno 1008 kvetoucích rostlin a 286 tzv. nižších (kapradiny a přesličky, mechy, houby). Mnoho rostlin uvedl pro Bratislavu a okolí poprvé, např. Kochia scoparia, z hub např. rod Tuber (lokalita v oblasti Žitného ostrova) atd. Leopold II. mu za tuto publikaci udělil zlatou medaili (1792).
Lumnitzer se pravděpodobně také podílel na vzniku bratislavského parku založeného v letech 1774–76 na pravém břehu Dunaje (dnes sad Janka Kráľa). Předpokládá se, že se zasloužil o vysazení cizokrajných dřevin do parku. Za napoleonských válek byla v Bratislavě zřízena nemocnice pro léčení epidemií. Lumnitzer se při práci v této nemocnici nakazil tyfem a zemřel.
Často je považován za německého nebo maďarského botanika (Slovensko jako Horní Uhry).

Standardní botanická zkratka jeho jména je LUMN. Na jeho počest C. L. Willdenow pojmenoval v roce 1803 jeden z rodů vyskytujících se v porostech mangrove východní Afriky Lumnitzera, Combretaceae; druhové jméno lumnitzeri nese např. Dianthus lumnitzeri, Carex lumnitzeri, Rubus lumnitzeri.
Flora Posoniensis