Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Lupinus tomentosus
Rozšíření: Vyskytuje se ve vysokohorských oblastech středního a jižního Peru.
Ekologie: Roste na březích vodních toků a jezer, na vlhčích svazích a stráních, v pásmu od 2500 do 3890 m n. m.
Lupinus tomentosus
Popis: Keř, zhruba metr vysoký, bohatě větvený, nápadně stříbřitě oděný. Větve jsou jemně chlupaté, šedohnědé, listy jsou střídavé, řapíkaté, 5–7četné, lístky jsou obkopinaté, až 4,5 cm dlouhé a 1 cm široké, na vrcholu zašpičatělé nebo zakulacené, na obou stranách hustě chlupaté. Květy v početných přeslenech jsou uspořádány do terminálních hroznů, listeny jsou kopinaté, až 12 mm dlouhé, brzy opadávají, kalich je 2pyský, chlupatý, asi 6 mm dlouhý, koruny dosahují až 16 mm v průměru, jsou modré se žlutou skvrnkou. Plodem je chlupatý lusk.
Poznámka: Taxonomie jihoamerických lupin není snadná, v Andách roste asi 85 taxonů tohoto rodu. V severní části národním parku Huascarán, odkud pocházejí naše fotografie, se vyskytuje ještě velmi dekorativní druh Lupinus weberbaueri.
Lupinus tomentosus
Lupinus tomentosus
Lupinus tomentosus
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 16. 8. 2006 (Peru, NP Huascarán, Laguna Parón).