Syn.: Juncoides lutea (All.) Kuntze, Juncus aureus Pourr., Juncus luteus All., Juncus multiflorus Retz., nom. illeg., Juncus spadiceus Vill., Luzula aurea (Pourr.) Timb.-Lagr.
Čeleď: Juncaceae Juss. – sítinovité

Luzula lutea

Rozšíření: Areál zahrnuje Pyreneje, severní Apeniny a Alpy, v Rakousku ale roste jen ve Vorarlbersku, Tyrolích a velmi vzácně i v Solnohradsku.

Ekologie: Součást alpínské vegetace na suchých, humózních místech na kyselých podkladech. Nejčastěji roste v trávnících s dominantní ostřicí Carex curvula, ale i na sutích, v nadmořských výškách 1800–2600 m.

Luzula lutea

Popis: Vytrvalá trávovitá bylina vysoká 10–20 cm s krátkými vystoupavými plazivými výběžky. Listy jsou (3–)4–7(–9) cm dlouhé a 3–6 mm široké, většinou téměř lysé, jen kolem ústí pochvy s několika dlouhými chlupy; listové pochvy jsou červenohnědé. Květenství je přímé, v době květu shloučené, později rozvolněné, tvořené strbouly s 6–10 květy; květy 3četné; okvětní lístky ve dvou kruzích, vnější 2,5–2,7 mm dlouhé, s nasazenou špičkou, vnitřní 2,8–3,2 mm dlouhé, žluté; tyčinek je 6. Plod je tmavohnědá, vejcovitá, na vrcholu hrotitá tobolka; semena jsou 1–1,3 mm dlouhá, bez patrného masíčka.

Poznámka: Poměrně nápadné květy napovídají, že tento druh biky pravděpodobně opyluje hmyz.

Luzula lutea
Luzula lutea

Fotografoval Mário Duchoň, dne 29. 8. 2012 (Švýcarsko, kanton Wallism Zermatt, Riffelberg).