Syn.: Gymnodes multiflora (Ehrh.) Fourr., Juncoides multiflora (Ehrh.) Druce, Luzula campestris subsp. multiflora (Ehrh.) Čelak., Juncus campestris var. multiflorus Ehrh., Juncus multiflorus (Ehrh.) Hoffm., nom. illeg.
Česká jména: bika ladní mnohokvětá (Dostál 1950), bika mnohokvětá (Kubát 2002)
Slovenská jména: chlpaňa poľná mnohokvetá (Dostál 1950), chlpaňa mnohokvetá (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Juncaceae Juss. – sítinovité
Luzula multiflora
Rozšíření: Druh s rozsáhlým areálem, rozšířený na severní polokouli. Roste v celé Evropě včetně Islandu, v Asii prochází areál skoro celou Sibiří, Střední Asií, Čínou až na Kamčatku, do Japonska, na Tchaj-wan, na jihu Asie zasahuje až do severní Indie, Nepálu a Bhútánu. V Severní Americe se vyskytuje v celé Kanadě, v USA na jih přibližně po 33. rovnoběžku (nevstupuje do prérií a do jižní části Atlantské nížiny), izolovaně v Kostarice. V areálu se rozlišuje několik poddruhů, kromě nominátního poddruhu je to především cirkumpolární poddruh L. m. subsp. frigida. Druhotně roste na Azorských ostrovech, na Madeiře a na Kanárských ostrovech, v Tasmánii a na Novém Zélandu. U nás hojně v celém území s větší koncentrací lokalit ve vyšších polohách.
Ekologie: Louky, okraje lesních cest, průseky, paseky, vlhčí meze, často i horské louky, v pásmu od nížin do hor. Kvete od května do července.
Luzula multiflora
Popis: Vytrvalé, 15–45 cm vysoké, trsnaté byliny s krátce plazivými oddenky bez výběžků. Listy jsou hustě brvité, na konci mírně ztlustlé. Květenství je tvořeno obvykle více než šesti klásky, listen přibližně zdéli květenství. Jednotlivé kružely jsou bohaté, vnitřní okvětní lístky stejně dlouhé jako vnější, kaštanově hnědé. Prašníky nejčastěji 1,5–2krát delší než nitky, čnělka kratší než semeník, semena 0,7–0,9 mm široká, přívěsek obvykle do 0,4 mm dlouhý.
Záměny: Patří do okruhu biky ladní (Luzula campestris agg.), tedy bik se strboulovitě shloučenými květy. Podobná a často společně rostoucí bika sudetská (Luzula sudetica) je celkově drobnější, má menší květy, kratičké prašníky a užší semena, v nejvyšších polohách je převládajícím druhem. Bice sudetské podobný druh je bika bledavá (Luzula pallescens) se světlými okvětními lístky. Od nejpodobnějších druhů, biky ladní (Luzula campestris) a biky obecné (Luzula divulgata), se liší prašníky nejčastěji pouze 1,5–2krát delšími než nitky.
Luzula multifloraLuzula multiflora
Luzula multiflora
Fotografováno dne 1. 6. 2012 (Krkonoše).