Syn.: Juncus pilosus L.
Čeleď: Juncaceae Juss. – sítinovité
Luzula pilosa
Rozšíření: Roste ve větší části Evropy, na jihu chybí nebo se vyskytuje nesouvisle, hlavně ve vyšších polohách, na sever zasahuje až za polární kruh, na východě na střední Sibiř. Roste také na ostrově Tenerife a na Kavkaze. V Americe a na Dálném východě rostou příbuzné druhy. U nás je dosti hojná od nížin do hor.
Ekologie: Roste ve vlhčích lesích, na pasekách, v křovinatých roklích. Kvete od března do května.
Luzula pilosa
Popis: Vytrvalá, hustě trsnatá bylina, s přímými lodyhami vysokými 15–35 cm. Listy jsou jemně brvité, čárkovité, široké 5–10 mm, obvykle tupě zakončené, vzácně s tmavou nasazenou špičkou. Jednotlivé květy skládají řídký kružel, jehož větévky jsou nestejně dlouhé, za plodu se alespoň některé ohýbají dolů. Květy jsou malé, okvětních plátků je šest, jsou tmavohnědé, široce blanitě lemované, všechny přibližně stejně velké. Plodem je krátce hrotitá, hruškovitá tobolka, semena jsou drobná, s masíčkem.
Luzula pilosaLuzula pilosa
Luzula pilosa
Fotografováno dne 17. 5. 2010 (Sitenský důl).