Syn.: Silene suecica (G. Lodd.) Greuter et Burdet, Viscaria alpina (L.) G. Don., Steris alpina (L.) Šourková
Čeľaď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité / klinčekovité
Lychnis alpina
Rozšírenie: V Európe sa tento druh vyskytuje predovšetkým na severe, v Škandinávii a na Islande, roztrúsene na polostrove Kola, vzácne na severe Britských ostrovov, južnejšie v alpskej oblasti, Apeninách a Pyrenejách. Mimo Európu rastie v najseverovýchodnejšej časti severoamerického kontinentu, východne od Hudsonovho zálivu a na západnom aj východnom pobreží Grónska.
Ekológia: Rastie na kamenistých svahoch, na plytkých pôdach (často na miestach ovplyvnených pôdotokom), na sutinách, vyžaduje štrkovité, piesčité alebo kamenité, slabo vápenaté pôdy s nízkym obsahom organických látok. Na severe rastie už od morských pobreží, južnejšie v horách (v Škandinávii nad hornou hranicou lesa).
Lychnis alpina

Lychnis alpina

Opis: Trváca, (5–)10–15(–20) cm vysoká rastlina. Byľ zelená, častejšie výrazne tmavo fialovo nabehnutá, vzpriamená. Prízemné listy v kompaktnej ružici, 15–80 mm dlhé a 1,5–6 mm široké, bylinné, kopijovité, ploché, celistvookrajové, hladké, lysé. Byľové listy sediace v 2 až 4 pároch, 4–5(–10) mm dlhé a 1,2–1,8 mm široké, protistojné, kopijovité, väčšinou intenzívne fialovo sfarbené. Súkvetie na konci byle zložené z 1–7 kvetov, ktoré majú 5–15 mm v priemere, kalich 4–6,5 mm dlhý, kališné lístky tmavo purpurové, vajcovité, lysé, okvetné lístky dlhšie ako kalich, ružové až tmavo fialové, zriedkavo biele, plytko laločnaté, 7–9 mm dlhé a 2–3 mm široké. Plod je vajcovitá, 4–9 mm dlhá a 6–8 mm široká žltkastá tobolka. Kvitne od júna do augusta.
Poznámka: Rastliny zo Severnej Ameriky a Grónska sú niektorými autormi považované za poddruh Lychnis alpina L. subsp. americana (Fern.) J. Feilberg – syn. Viscaria alpina (L.) G. Don subsp. americana (Fern.) Böcher, resp. varieta Viscaria alpina (L.) G. Don var. americana Fern.
Lychnis alpinaLychnis alpina
Lychnis alpina
Foto: 4. 7. a 5. 7. 2010 (Grónsko, Kangerlussuaq) a 6. 7. 2010 (Grónsko, Ilulissat).