Syn.: Agrostemma chalcedonica (L.) Doell., Silene chalcedonica (L.) E. H. L. Krause
Česká jména: knotovka plamenčice (Presl 1846), kohoutek maltézský, plamenečnice (Polívka 1900), kohoutek chalcedonský (Dostál 1950), kohoutek plamenný (Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: kukučka chalcedónska (Dostál 1950), kukučka hustokvetá (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Lychnis chalcedonica
Rozšíření: Východoevropsko-západoasijský druh, jeho areál se táhne od jižní, černozemní části evropského Ruska přes západní Sibiř až do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Mongolska a severozápadočínských provincií Gansu a Xinjiang. Byl zavlečen i do zbytku Evropy, na severovýchod USA a jihovýchod Kanady. Nejednou byl nalezen zplanělý i u nás (např. Písek, Hluboš, Chlum u Třeboně aj.).
Ekologie: Ve východní Evropě roste v lesích a křovinách, na vlhkých loukách. Jako zplanělý se obvykle objevuje na stanovištích poznamenaných lidskou činností, poblíž zahrad, na rumištích a skládkách. Kvete od června do září.
Popis: Vytrvalá bylina, 50–100 cm vysoká, chlupatá až odstále pýřitá. Lodyha je přímá, jednoduchá, vzácně větvená, listy jsou vstřícné, přisedlé, poloobjímavé, vejčité až kopinaté, 5–12 × 2–5 cm, po obou stranách řídce chlupaté. Květenstvím je terminální, 10–50květý stažený vidlan, který je podepřen dvěma nápadnými listeny, květy dosahují 1,5–2 cm v průměru, jejich kalich je trubkovitý, 1,2–1,5(–1,7) cm dlouhý, na žilkách chlupatý, koruna je 5četná, červená, korunní lístky jsou 7–9 mm dlouhé, dvoulaločné, zhruba do 1/3 dělené, pakorunka je malá, tvořená drobnými zoubky. Plodem je tobolka, 8–10 mm dlouhá.
Využití: Dekorativní trvalka, oblíbená v zahradách pro barevně velmi nápadné květy. Ruské jméno „татарское мыло“ poukazuje nejen na její původ, ale i na eventuálně možné další využití této rostliny.
Poznámka: V některých jazycích je možné se setkat s národními jmény tohoto druhu, které odkazují na Maltézský řád (anglicky „Maltese Cross“, ale dokonce i česky „kohoutek maltézský“). Příslušníci tohoto řádu totiž mají ve znaku kříž velmi vzdáleně připomínající květ této rostliny.
Druhové jméno chalcedonica neoznačuje původ této rostliny. To bylo jasné už Linnéovi, protože v popisu druhu uvedl habitat in Tataria. Spíš asi takto ctil údaj z jména Flos constantinopolitanus, které druhu dal už dřív holandský lékař Dodoneus.
Lychnis chalcedonicaLychnis chalcedonica
Lychnis chalcedonicaLychnis chalcedonica
Lychnis chalcedonica
Lychnis chalcedonica
Lychnis chalcedonica
Fotografováno ve dnech 30. 7. 2010 (Polabí, kultura) a 21. 7. 2012 (zahrada letohrádku Kratochvíle).