Syn.: Agrostemma coronaria L., Lychnis coriacea Moench, Coronaria coriacea (Moench) Schischkin et Gorschk., Silene coronaria (L.) Clairville
Česká jména: růže svaté Marie (Zalužanský 1592), růže svaté Maří (Veleslavín 1598), kohoutek věncový (Kubát 2002)
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Lychnis coronaria
Rozšíření: Mediterán, Blízký východ, Střední Asie – od Španělska přes Balkán, Malou Asii a Kavkaz až po Írán a Pákistán. Severní hranice areálu druhu v Evropě zasahuje až na jižní Slovensko. Druhotně rozšířen i ve střední a západní Evropě, také v Severní a Jižní Americe (Brazílie, Chile). U nás se objevuje jako zplanělý především v teplejších oblastech (například Litoměřice, Praha, Český Brod, Brno aj.).
Ekologie: Roste ve světlých lesích, v lesních lemech a křovinách, na okraji vinohradů, druhotně se objevuje poblíž lidských sídel, u hřbitovů, na úhorech i smetištích, v pásmu nížin až pahorkatin. Kvete od června do září.
Lychnis coronaria
Popis: Vytrvalá bylina, 30–60(–100) cm vysoká, bíle plstnatá. Lodyha je přímá, větvená, přízemní listy v růžici, eliptické až podlouhle kopinaté, lodyžní listy přisedlé, vstřícné, na bázi srostlé, kopinaté. Květy v řídkém vidlanu, stopkaté, 5četné, kalich trubkovitý až eliptický, plstnatý, korunní lístky tmavě červenofialové, vzácně i bílé, obvejčité, na vrcholu zaokrouhlené nebo mělce vykrojené, výrůstky pakorunky špičaté. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je kohoutek věncový zařazen k druhům méně dotčeným (LC), je zde také chráněn zákonem, stejně tak v Maďarsku.
Poznámka: S oblibou se u nás pěstuje v zahradách, lidově se mu říkává „alpský koukol“.
Lychnis coronariaLychnis coronaria
Lychnis coronariaLychnis coronaria
Lychnis coronaria
Fotografováno dne 24. 6. 2010 (Český Brod).