Syn.: Agrostemma flos-cuculi (L.) G. Don, Coccyganthe flos-cuculi (L.) Rchb., Coronaria flos-cuculi (L.) A. Braun, Flos-cuculi pratense Opiz, Lychnis flos-cuculi L., Silene cuculi E. H. L. Krause
Čeleď: Caryophyllaceae – hvozdíkovité

Lychnis flos-cuculi

Rozšíření: Areál druhu se nachází v Evropě, zasahuje i do subarktických oblastí, včetně Islandu. V Asii roste v mírném pásu, především v oblastech západní a střední Sibiře. Byl zavlečen i do Severní Ameriky.

Ekologie: Roste na vlhkých, mírně kyselých půdách a jak druhové jméno napovídá, dává přednost lučním porostům. Kvete od května do července.

Lychnis flos-cuculi

Popis: Dvouletá až vytrvalá bylina, která může dosahovat až 80 cm výšky, s lodyhou přímou, řídce olistěnou, lysou. Dolní listy jsou krátce řapíkaté a úzce podlouhlé, horní listy jsou menší a přisedlé. Květenství tvoří vidlan a jednotlivé květy mohou být růžové až tmavě červené, ale můžeme najít i čistě bílé. Korunní lístky jsou asi od poloviny čtyřklanné. Plodem je tobolka.

Poznámka: Molekulárně-biologické metody jsou v současné době nejspolehlivějším prostředkem pro odkrývání fylogenetických vztahů. V nedávné době byly takto kompletně prozkoumány rostliny z příbuzenstva silenek (Jafari et al. 2020). Jedním z překvapivých výsledků je zahrnutí celého rodu kohoutek (Lychnis) do rodu Silene. Původně do něj Linné řadil více druhů, charakterizovaných 5 čnělkami, řada z nich se v průběhu času stejně ocitla mezi silenkami (např. Silene dioica). Nová studie ukázala, že morfologické i molekulárně-biologické odlišení kohoutků od silenek je velmi nevýrazné, a to i ve srovnání s dalšími příbuznými rody (Agrostemma, Atocion, Eudianthe, Heliosperma, Petrocoptis a Viscaria), a je tedy vhodnější kohoutky rovněž vřadit do rodu Silene.

Lychnis flos-cuculiSilene flos-cuculi
Lychnis flos-cuculiSilene flos-cuculi

Fotografováno v červnu 2005 (Česko, Morava, Bílé Karpaty) a dne 14. 6. 2007 (Králický Sněžník).

Literatura:
Jafari F., Zarre S., Gholipour A., Eggens F., Rabeler R. K. et Oxelman B. (2020): A new taxonomic backbone for the infrageneric classification of the species-rich genus Silene (Caryophyllaceae). In: Taxon, https://doi.org/10.1002/tax.12230.