Syn.: Lycium halimifolium Mill., Lycium lanceolatum Veillard, Lycium vulgare Dunal – kustovnice kosníkolistá
Čeleď: Solanaceae Juss. – lilkovité
Lycium barbarum

Lycium barbarum

Rozšíření: Původním je tento druh v jihovýchodní Evropě a Malé Asii (někdy je uváděna za jeho domovinu i Čína), byl zavlečen do řady oblastí světa (severní Afrika, Severní Amerika, Patagonie). U nás se vyskytuje především v teplejších oblastech, poprvé je na našem území doložen v roce 1785, pěstoval se jako okrasný keř.
Ekologie: Roste na neudržovaných suchých svazích, náspech, rumištích, podél zdí, na hrázích, kolem silnic a železničních tratí, často v městském prostředí, v pásmu nížin a pahorkatin. V současnosti se jedná o invazivní druh, proniká i do přirozených společenstev.
Popis: Opadavý keř, 1–3 m vysoký, bohatě větvený, větve obloukovitě převislé, prutovité, kolce asi 5 mm dlouhé. Listy krátce řapíkaté, podlouhle kopinaté, až 65 mm dlouhé, šedozelené, lysé, kalich 2pyský, horní pysk se dvěma cípy, koruna 5četná, trubkovitá, až 18 mm v průměru, růžově fialová, lem koruny je kratší než korunní trubka, kvete od května do září. Plodem je vejcovitá bobule, která je ve zralosti šarlatově červená. Celá rostlina je slabě až středně jedovatá – withanolidy, pyrrolové deriváty a tropanové alkaloidy.
Využití: Jedná se údajně o dobrou medonosnou rostlinu. Vysazuje se do živých plotů a na svahy v okolí komunikací. V Číně se plody tohoto druhu používají v tradičním léčitelství, i když v míře mnohem větší se zde spíše využívají plody druhu Lycium chinense – zde označovaného jako gou qi. Číňané využívají kromě plodů i listy a kořeny této rostliny, slouží jim jako koření, léčivka i zelenina. Rozhodně není vhodné tento orientální druh zaměňovat s kustovnicí cizí.
Poznámka: V blízkosti botanicky cennějších lokalit by měl být tento keř nemilosrdně likvidován, snad jedině v ruderálních společenstvech a v zástavbě jej lze tolerovat.
Lycium barbarumLycium barbarum
Lycium barbarum
Lycium barbarum
Fotografováno v srpnu 2006 (Hovoranské louky) a dne 18. 9. 2008 (Český Brod).