Syn.: Lepidotis annotina (L.) P. Beauv., Lycopodium juniperifolium Lam., Spinulum annotinum (L.) A. Haines
Čeleď: Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb. – plavuňovité
Lycopodium annotinum
Rozšíření: Tato morfologicky poměrně dosti variabilní plavuň je rozšířena téměř po celé severní polokouli, od nižších poloh až po vysoké hory, v jižnější části severní polokoule pouze v horách – Evropa, severní a východní Asie (zasahuje až do střední Číny a na severovýchod Indie), Severní Amerika (na jih až po Colorado a Novou Anglii). V Česku a na Slovensku je roztroušena po horách a v chladnějších územích. V teplých oblastech je velmi vzácná.
Ekologie: Plavuň pučivá roste ve vlhkých a stinných lesích s kyselým rašelinným podkladem, především v jehličnatých, ojediněle i smíšených a listnatých lesích, v Číně vstupuje i do porostů bambusových. Stoupá až do nadmořské výšky okolo 3700 m.
Popis: Víceletá plavuň až s 1 m dlouhými plazivými lodyhami, které jsou vidličnatě větvené. Větve nesoucí výtrusnicové klasy jsou vzpřímené, někdy až 30 cm vysoké. Čárkovité listy s menšími zoubky po okraji jsou spirálovitě řazené a řídce pokrývají lodyhu, od které odstávají nebo jsou nazpět ohnuté. Výtrusnicové klasy jsou pouze jednotlivé, přisedající na lodyhu a jsou vzpřímené. Žlutohnědé sporofyly dozrávají od července do září.
Ohrožení a ochrana: Plavuň pučivá patří v České republice mezi ohrožené druhy (C3), ve stejné kategorii je chráněna i podle zákona (§3), zákonem chráněna je také na Slovensku, v Srbsku a Polsku (zde je chráněna celá čeleď Lycopodiaceae).
Lycopodium annotinum
Lycopodium annotinumLycopodium annotinum
Lycopodium annotinum
Lycopodium annotinum
Fotografovali Petr Krása, dne 14. 5. 2004 (Česko, na Manětínsku), a Karel Bergmann, dne 9. 7. 2011 (Kanada, Alberta, Bragg Creek).