Syn.: Lycopus europaeus L. [var.] β lacianiatus Vahl, Lycopus europaeus L. var. exaltatus (L. fil.) Hooker, Lycopus pinnatifidus Pallas
České mená: katuška vysoká (Sloboda 1852), karbinec vysoký (Čelakovský 1879), karbinec statný (Kubát 2002)
Slovenské mená: karbinec vztýčený (Reuss 1853), karbinec vysoký (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Lycopus exaltatus
Rozšírenie: Vyskytuje sa v submediteránnej – subkontinentálnej – eurázijskej oblasti, od východu Nemecka po Strednú Áziu a Kaukaz, od severu Talianska po juh Polska a Bielorusko. Na Slovensku rastie v dolných tokoch riek v Podunajskej a Východoslovenskej nížine. V Čechách bol v minulosti zaznamenaný adventívny výskyt v Prahe, Děčíne a v okolí Týna nad Vltavou. Pôvodne rastie na Morave v okolí tokov Dyje a Moravy.
Ekológia: Typickým stanovišťom sú lužné lesy a pobrežné presvetlené kroviny, okolia minerálnych prameňov a stanovištia poloruderálneho charakteru. Rastie na mokrých, preplavovaných, výživných, zásaditých, niekedy zasolených pôdach. V lete znáša vysychanie pôd. Kvitne v júli až septembri.
Lycopus exaltatus
Opis: Trváca bylina s drevnatejúcou priamou byľou, vysoká 70–150 cm. Listy ± vajcovité, v dolnej tretine najširšie, perovito dielne, k vrcholu až perovito strihané, diely krátko špičkaté, s odstávajúcimi zubmi až plytkými lalokmi. Zárezy medzi dielmi ± ostré, dolné byľové listy 5–12 × 2–7 cm veľké, často krátko chlpaté. Paprasleny 15–30-kveté. Kalich delený ± do polovice, zuby kalicha na vonkajšej strane riedko chlpaté, na okrajoch a vo vnútri holé. Koruna dlhšia ako kalich, biela s karmínovými škvrnami. Tyčinky 2, vyčnievajúce z koruny. Tvrdky na vrchole zaoblené, žltozelené, žliazkaté, na vnútornej strane hornej časti tvrdky je nežliazkatý lem.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je zaradený medzi menej dotknuté druhy (LC). V Českej republike je z dôvodu trvalého ústupu zaradený do kategórie silne ohrozených druhov (C2b).
Lycopus exaltatusLycopus exaltatus
Lycopus exaltatus
Foto: 1. 9. 2009 (Slovensko, Ipeľsko-rimavská brázda).