Syn.: Hydroglossum circinnatum (Burm. f.) Willd., Hydroglossum dichotomum (Cav.) Willd., Hydroglossum pedatum (Burm. f.) Willd., Lygodium basilanicum Christ, Lygodium conforme C. Chr., Lygodium dichotomum (Cav.) Sw., Lygodium heterophyllum C. Presl, Lygodium pedatum (Burm. f.) Sw., Ophioglossum circinnatum Burm. f., Ophioglossum furcatum Roxb. ex Griff., Ophioglossum pedatum Burm. f., Ugena dichotoma Cav., Ugena macrostachya Cav., Ugena semihastata Blanco
Česká jména: pnulka (Presl 1846)
Čeleď: Lygodiaceae C. Presl – pnulkovité

Lygodium circinnatum

Rozšíření: Druh jihovýchodní Asie a západního Tichomoří, jeho výskyt zabírá oblast od jihovýchodní Číny přes Indočínu, Thajsko, Malajsii, Indonésii, Filipíny a Palau až po Papuu-Novou Guineu, Bismarckovo souostroví a Vanuatu.

Ekologie: Roste terestricky v primárních i sekundárních tropických lesích, na přistíněných a vlhčích stanovištích, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1500 m.

Lygodium circinnatum

Popis: Kapradina s krátkým plazivým oddenkem a větveným popínavým vřetenem, jehož výhony mohou dosahovat délky až kolem 10 m. Mladé výhony jsou jednou dichotomicky větvené, každá polovina nese dlanitě znožený lístek, jehož úkrojky jsou nestejné, až 25 cm dlouhé a asi 3,5 cm široké, celokrajné, špičaté až zašpičatělé, lysé, sytě zelené. Sterilní lístky jsou složené ze 2–6 úkrojků, které jsou rozdělené zhruba 2 cm od báze lístku, jsou celokrajné; vřeteno nesoucí fertilní lístky je jednoduché nebo 1–3krát dichtomicky větvené, fertilní lístky jsou obvykle přisedlé v párech na konci větví, někdy jsou i 3–5laločné, nezřídka jen 3–6 mm široké, na jejich okraji jsou rozmístěny 2–5 mm dlouhé sporofory, které nesou kupky výtrusnic.

Využití: Kapradina se používá v asijské tradiční medicíně. Mladé listy jsou jedlé, na Filipínách se splétají do klobouků.

Lygodium circinnatum
Lygodium circinnatum

Fotografovala Věra Svobodová, dne 31. 3. 2011 (Vietnam, pohoří Hoàng Liên Sơn).