Syn.: Hydroglossum flexuosum (L.) Willd., Ophioglossum flexuosum L., Ramondia flexuosa (L.) Mirb.
Česká jména: pnulka (Presl 1846)
Čeleď: Lygodiaceae C. Presl – pnulkovité
Lygodium flexuosum
Rozšíření: Pochází z jihovýchodní Asie. Roste v jižní Číně, na západ zasahuje až do Nepálu a Indie, na jih do Malajsie, také na Filipíny a do Indonésie. Přesahuje až na Novou Guineu a na sever a východ Austrálie. Výskyt ve Střední a Jižní Americe, i když druhotný, je nejistý.
Ekologie: Roste jako liána ve světlých lesích, často bambusových, také v plantážích teaku (Tectona grandis). Vystupuje do nadmořské výšky kolem 1000 m.
Lygodium flexuosum
Popis: Kapradina s podzemním plevinatým oddenkem; z něj vyrůstají listy s ovíjivým vřetenem a neukončeným růstem, které mohou dosáhnout délky až několika metrů. Z úzce křídlatého vřetene střídavě vyrůstají lístky, které připomínají jednotlivé listy; tyto lístky jsou 2–3krát zpeřené, v obrysu kopinaté až kosníkovité, sterilní i fertilní mají víceméně stejný tvar; lístky posledního řádu jsou střídavé, dolní krátce řapíčkaté, vyšší přisedlé, nejvyšší jsou obvykle podlouhlé, 3–10 cm dlouhé a 0,8–1,5 cm široké, kožovité, lesklé, se souběžnou sekundární žilnatinou, na okraji drobně pilovité, na okraji fertilních částí jsou 3–5 mm dlouhé sporofory, které nesou kupky výtrusnic kryté ostěrami.
Poznámka: Kapradiny z rodu Lygodium mají velmi zvláštní stavbu, na kterou lze obtížně (a srozumitelně) napasovat běžné morfologické termíny. Tyto kapradiny mají charakter lián, který je dán tím, že tvoří ohromné, neustále dorůstající pnoucí listy s ovíjivým vřetenem; to, co zdánlivě vypadá jako stonek, je ve skutečnosti listové vřeteno, a to, co na první pohled vypadá jako složený list, jsou ve skutečnosti listové části: z morfologického pohledu jde o lístky vyšších řádů.
Lygodium flexuosum
Lygodium flexuosum
Lygodium flexuosum
Lygodium flexuosum
Fotografovala Věra Svobodová, dne 21. 3. 2011 (Vietnam, okolí Saigonu, suchý les u Ben Dinh).