Syn.: Hydroglossum lanceolatum Steud., Hydroglossum madagascariense Poir.
Česká jména: pnulka (Presl 1846)
Čeleď: Lygodiaceae C. Presl – pnulkovité

Lygodium lanceolatum
Rozšíření: Areál je omezen na ostrov Madagaskar, kde je dosti rozšířen především ve východní části ostrova, dále je znám z Komor; údaj z Réunionu je zřejmě založen na omylu.
Ekologie: Roste ve vlhčích lesích; v aridnějších územích provází rokliny s vlhčím mikroklimatem. Vystupuje do nadmořské výšky kolem 1200 m.
Lygodium lanceolatum
Popis: Kapradina neobvyklého vzhledu, má charakter liány: z podzemního oddenku vyrůstá list s neukončeným růstem, může dosáhnout délky až 10 m. Ve vzdálenosti asi 10 cm z něj střídavě vyrůstají úkrojky připomínající jednotlivé listy. Tyto útvary mají řapík asi 2 cm dlouhý; vřeteno těchto listovitých útvarů je olysalé, jejich „čepel“ je zpeřená, asi 10 cm dlouhá, tvořená na každé straně 2–5 střídavě postavenými, kopinatými lístky, které jsou 6–7 cm dlouhé a asi 1 cm široké, kožovité, lesklé, se síťovitou žilnatinou, celokrajné, výjimečně na bázi s 2 kopinatými laloky; na okraji fertilního lístku jsou asi 0,5 cm dlouhé sporofory, které nesou kupky výtrusnic kryté kápovitým výrůstkem.
Poznámka: Do čeledi Lygodiaceae náleží jediný rod Lygodium s 25–40 druhy rozšířenými po tropech, resp. subtropech Starého i Nového světa. Jde o velmi starobylé kapraďorosty, vyvinuly se už ve starší křídě a v třetihorách tvořily součást vlhkých lesů i na našem území, o čemž svědčí paleontologické nálezy ze severočeské uhelné pánve.
Lygodium lanceolatum
Lygodium lanceolatum
Lygodium lanceolatum
Lygodium lanceolatum

Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 13. 10. 2016 (Madagaskar, NP Isalo).