Lyon Arboretum and Botanical Garden se nachází na ostrově Oahu (USA, Havajské ostrovy) v údolí v horní části povodí řeky Manoa, v prostředí tropického deštného lesa. Arboretum na ploše 78,3 ha patří Havajské univerzitě. Jeho součástí jsou malé budovy a skleníky využívané pro vzdělávání studentů i široké veřejnosti a pro výzkum a servisní činnost pro odborné instituce. Lyon Arboretum udržuje celosvětově proslulou sbírku více než 5000 rostlin pocházejících z Havajských ostrovů a dalších tropických a subtropických oblastí.
Lyon Arboretum and Botanical Garden
Arboretum se nachází v nadmořské výšce 137 až 564 m, průměrný roční úhrn srážek je 4190 mm, průměrná teplota 25,6 °C (11,1 °C / 32,2 °C). Bylo založeno v roce 1918 organizací Hawaiian Sugar Planters Association (HSPA), jako stanice pro výběr dřevin k zalesňování pozemků a pro vytvoření sbírky rostlin s ekonomickou hodnotou. Roku 1922 se stal vedoucím pracoviště Harold L. Lyon, mladý botanik z Minnesoty. Na původní vypasenou plochu téměř bez vegetace bylo postupně vysázeno asi 2000 druhů dřevin. V té době objekt nesl jméno Manoa Arboretum. Na části pozemku probíhal výzkum pěstování cukrové třtiny.
Lyon Arboretum and Botanical Garden
V roce 1953 věnovala HSPA arboretum Havajské univerzitě a zaměření se přesunulo z lesnictví na zahradnictví. Po smrti H. Lyona v roce 1957 bylo Manoa Arboretum na jeho počest přejmenováno na Harold L. Lyon Arboretum. Dnes nadále rozvíjí rozsáhlou sbírku tropických rostlin s důrazem na původní havajské druhy, tropické palmy, rostliny z čeledi zázvorovitých, bihajovitých, áronovitých a ananasovitých. V poslední době se arboretum stalo centrem pro záchranu a propagaci vzácných a ohrožených původních havajských rostlin, snaží se zachovat a obnovit tropické pralesy na Havaji. Zařízení vede semennou banku, využívá i technologie tkáňových kultur a mikropropagaci.
Lyon Arboretum and Botanical Garden
Arboretum bylo otevřeno pro veřejnost v roce 1972. V blízkosti návštěvnického centra mohou návštěvníci projít zahradu bylin a koření, havajskou zahradu a havajskou etnobotanickou zahradu Beatrice Krauss. Další sekce nabízejí množství tropických rostlin, domácí havajské rostliny a jednu z největších sbírek palem umístěných v botanické zahradě. Turisté mohou po cestách mezi hustým porostem sbírkových rostlin zamířit i ke dvěma zdejším vodopádům v horní části arboreta.
Lyon Arboretum and Botanical Garden
Havajské ostrovy jsou jedním z nejvíce izolovaných souostroví světa s řadou významně odlišných ekosystémů, což vše přispělo během vývoje k velké rozmanitosti zdejších rostlin (Havajská provincie). Stejně jako mnoho jiných oceánských ostrovů jsou i Havajské ostrovy zvláště citlivé na přítomnost invazivních druhů rostlin, nepůvodních druhů škůdců, patogenů, na vliv klimatických změn a zásahů člověka, které vedou k rychlé degradaci ekosystémů. Více než 300 druhů je zařazeno k ohroženým. Arboretum se významně podílí na zachování rozmanitosti původní havajské flóry.
Lyon Arboretum and Botanical Garden
Vznik havajské sekce v Lyon Arboretum (není totožná se zahradou havajských rostlin v blízkosti návštěvnického centra) lze položit asi do roku 1968, kdy byly vysazeny první domácí druhy dřevin (z rodu Pittosporum, Metrosideros a Tetraplasandra) a postupně zde byly umisťovány další havajské taxony. V roce 1970 byly vysázeny na okraji palmového háje druhy Pritchardia. Tato kolekce tvoří dolní část havajské sekce a výsadba dalších druhů stále pokračuje.
Lyon Arboretum and Botanical Garden
Po roce 2006 byla zvolena ještě jiná strategie. V horní části havajské sekce je nyní cílem namísto zachování pouze jednotlivých druhů zajistit obnovu na úrovni původních rostlinných společenstev. Jde především o dvě nejvýznačnější – „Koa“ (Acacia) střední vlhký les a „Öhi“ (Metrosideros) nížinný vlhký les. Ostatní společenstva budou zastoupena v menším měřítku, například „Hala“ (pobřežní středně vlhký les) a „Papala Kēpau / Papala“ (lužní les s druhy rodů Pisonia a Charpentiera).
Lyon Arboretum and Botanical Garden
Lyon Arboretum je významné aktivní výzkumné zařízení, vybírá i rostliny vhodné pro zahradnictví nebo průmysl, nabízí širokou škálu programů vzdělávání. Zařízením projde asi 34 tisíc návštěvníků ročně.
Lyon Arboretum and Botanical Garden
Fotografováno dne 15. 5. 2013.