Syn.: Selago lychnidea L., Sutera lychnidea (L.) Hiern
Čeleď: Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Lyperia lychnidea
Rozšíření: Roste v Jihoafrické republice v provincii Western Cape, podél pobřeží od zálivu Saldanha po Stilbaai.
Ekologie: Provází nezapojenou vegetaci na písečných dunách, lokality leží v nadmořské výšce do 80 m. Květy v noci hřebíčkově voní a jsou opylovány nočními motýly.
Lyperia lychnidea
Popis: Přímá vytrvalá bylina vysoká 0,5–1 m, hustě krátce žláznatě chlupatá; lodyha je nevýrazně hranatá se sbíhavými lištami od báze listů. Listy jsou v dolní části lodyhy vstřícné, výše střídavé a se svazečky drobnějších listů v paždí, přisedlé, čárkovitě obkopinaté, lehce sbíhavé, v horní polovině drobně zubaté. Květenství je koncové, hroznovité; květy jsou 5četné, téměř pravidelné; listeny kratičce přirůstají ke květní stopce; kalich je neznatelně dvoupyský, rozdělený téměř k bázi; koruna je řepicovitá, korunní trubka je úzce válcovitá, pod vrcholem rozšířená, 2,3–2,8 cm dlouhá, korunní cípy jsou úzké, čárkovitě obkopinaté, zelenavé nebo žluté, na okraji podvinuté, na konci zaokrouhlené, na vnější straně žláznatě chlupaté; tyčinky jsou 4, dvoumocné; gyneceum tvoří svrchní dvoupouzdrý semeník a dlouhá tenká čnělka s kratičkou bliznou. Plodem je tobolka s mnoha semeny.
Ohrožení a ochrana: Patří k běžnějším druhům a v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) je zařazen mezi taxony vyžadující pozornost (LC – least concern).
Poznámka: Jediný vytrvalý druh nepočetného rodu Lyperia, kam se dnes řadí celkem 6 druhů rozšířených od Namibie po jihozápad Jihoafrické republiky. Ostatní jsou jednoletky charakteru efemér.
Lyperia lychnideaLyperia lychnidea
Lyperia lychnidea
Lyperia lychnidea
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 23. a 26. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape, Langebaan: West Coast National Park a Kapský poloostrov: Chapmans Bay).