Čeleď: Araceae Juss. – árónovité
Lysichiton americanus
Rozšíření: Severozápad Severní Ameriky – od jižní Aljašky až po Oregon, severní Kalifornii a Montanu, snad izolovaně také ve Wyomingu. Zplanělý roste i v Británii.
Ekologie: Roste v mokřinách, bažinách a ve vlhkých lesích, podél vodních toků, až do nadmořské výšky 1400 m.
Popis: Vytrvalá bylina s podzemním oddenkem až 30 cm dlouhým. Listy jsou přízemní, řapíkaté, celokrajné, široce kopinaté až vejčité, čepele až 135 cm dlouhé a 70 cm široké, plně se vyvíjejí až po odkvětu. Drobné květy ve válcovité palici 4–12(–14) cm dlouhé, která je obklopena nápadným žlutým toulcem, ten může být až 40 cm dlouhý. Květy nepříjemně zapáchají, tato skutečnost našla své vyjádření i v anglickém národním jménu rostliny – Western Skunk Cabbage. Kvete od března do května. Plodem je bobule.
Záměny: Ve východní Asii se vyskytuje L. camtschatcensis (L.) Schott, který se odlišuje především smetanově bílým toulcem.
Lysichiton americanusLysichiton americanus
Lysichiton americanus
Využití: Listy tohoto druhu byly v minulosti používány (především původním severoamerickým obyvatelstvem) jako potravina a prostředek k léčení popálenin a ran.
Poznámka: Rostlina se objevuje v kultuře i u nás, vyžaduje humózní půdu a trvale zamokřené stanoviště. Je nutno počítat s jejími většími rozměry.
Lysichiton americanus
Fotografováno v dubnu 2005 (Brno, kultura) a dne 10. 5. 2009 (Průhonice, Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy).