Syn.: Bernardina clethreides (Duby) Baudo
Čeleď: Primulaceae Vent. – prvosenkovité
Lysimachia clethroides
Rozšíření: Východoasijský druh, jeho areál se táhne od jihočínských provincií Jün-nan a S’-čchuan přes středočínské provincie Chu-nan a Chu-pej až po severočínské Liao-ning, zasahuje také do Koreje, Japonska a ruského Poamuří. Pěstuje se jako okrasná rostlina v zahradách, odkud může zplaňovat (např. severovýchod USA, kanadská provincie Québec, západní Evropa).
Ekologie: Roste ve vlhkých lesních lemech, v mokrých roklích a na travnatých horských stráních, v nadmořských výškách od 300 až do 2100 m. Kvete od května do července.
Lysimachia clethroides
Popis: Vytrvalá bylina, 40–100 cm vysoká. Lodyha je přímá, jednoduchá, řídce chlupatá nebo olysalá, na bázi načervenalá. Listy jsou střídavé, přisedlé nebo krátce řapíkaté, úzce eliptické až široce kopinaté, 6–16 cm dlouhé a 2–5 cm široké, na bázi klínovité, celokrajné, na vrcholu špičaté, chlupaté, řídce žláznatě tečkované. Květenství je terminální, poněkud skloněný hrozen, (6–)20–40 cm dlouhý; listeny jsou šídlovité, delší než květní stopky; kalich je zelený, na bázi srostlý, kališní cípy jsou vejčité, 2,5–3 mm dlouhé, na okraji blanité, na vrcholu zaokrouhlené; koruna je kolovitá, bílá, trubka je asi 1,5 mm dlouhá, korunní cípy jsou eliptické, 3,5–4,5 mm dlouhé. Plodem je tobolka dosahující průměru 2,5–3 mm.
Záměny: V kultuře se občas objevuje i dosti podobný rovněž východoasijský druh Lysimachia barystachys, který se odlišuje od představovaného druhu zřetelně užšími listy, jejich délka dosahuje až 10 cm, zatímco šířka jen 2,2 cm. Poměr délky a šířky listu u druhu Lysimachia clethroides je výrazně odlišný, délka může dosáhnout 16 cm, šířka však až 5 cm. V západním Středozemí se vyskytuje ještě také bělokvětá vrbina pomíjivá (Lysimachia ephemerum), jejíž listy jsou vstřícné, objímavé, rovněž dosti úzké, čárkovité až kopinaté.
Využití: Vysazuje se i ve středoevropských zahradách a parcích jako dekorativní trvalka. Listy se údajně používají v čínské kuchyni jako koření.
Lysimachia clethroides
Lysimachia clethroides
Lysimachia clethroides
Lysimachia clethroides
Fotografováno dne 24. 7. 2012 (Nová Paka, kultura).