Syn.: Lysimachia nemoralis Salisb., Lerouxia nemorum (L.) Mérat, Nummularia sylvatica S. F. Gray, Ephemerum nemorum (L.) Rchb.
Čeleď: Primulaceae Batsch ex Borkh. – prvosenkovité

Lysimachia nemorum

Rozšíření: Vyskytuje se v mírném pásu západní a střední Evropy, od severozápadního pobřeží Pyrenejského poloostrova a Irska až po rumunské hory. Na Azorských ostrovech se objevuje blízce příbuzný endemický druh Lysimachia azorica, který někdy bývá klasifikován jen jako poddruh vrbiny hajní. Ve střední Evropě chybí v teplejších a sušších oblastech. U nás se vyskytuje roztroušeně až hojně, zejména ve vyšších nadmořských výškách. V nížinách je vzácnější.

Ekologie: Vrbina hajní roste nejčastěji ve vlhkých stinných lesích, v okolí lesních pramenů, podél lesních potoků, na vlhkých pasekách a ve vyšších polohách také na lesních loukách. Osidluje vlhčí, převážně mírně kyselé až neutrální, humusem bohaté půdy. Je mělce kořenující, stínomilnou rostlinou. Tato vrbina je diagnostickým druhem svazu Cardaminion amarae a podsvazů Alnenion glutinoso–incanae a Acerenion. Kvete v červnu a červenci.

Popis: Jedná se o vytrvalou, lysou, spíše tmavěji zelenou bylinu s chabou lodyhou. Lodyha je většinou nepravidelně hranatá, 10–30 cm dlouhá a někdy načervenale naběhlá. Křižmostojné listy jsou vstřícné, jejich čepel pak kopinatá až široce vejčitá, celokrajná ale s úzkým bělavým, drobně pilovitým lemem. Na vrcholu je tupě špičatá a na bázi většinou tupá až zaokrouhlená. Jednotlivé květy vyrůstají v úžlabí horních listů na cca 25 mm dlouhých květních stopkách. Kalich se skládá z úzkých, trojúhelníkovitých a zašpičatělých cípů. Kolovitá koruna je světle žluté barvy. Její cípy jsou obvejčité, na vrcholu nezřetelně vyhlodávané a slabě žláznatě brvité. Plodem je kulovitá tobolka.

Ohrožení a ochrana: Zákon chrání tento druh v Maďarsku.

Lysimachia nemorumLysimachia nemorum
Lysimachia nemorum

Fotografováno dne 1. a 3. 6. 2006 (Česko, Morava, Liptál).