Syn.: Lysimachia villosa F. W. Schmidt
Česká jména: bazanovec skropený (Presl 1846), vrbina tečkovaná (Kubát 2002)
Slovenská jména: čerkáč bodkovaný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Primulaceae Batsch ex Borkh. – prvosenkovité

Lysimachia punctata

Rozšíření: V Evropě roste ve Středozemí od Itálie až po Turecko a Kavkaz, hlavně v horách. V územích od Balkánu na sever zasahuje do jihovýchodní části střední Evropy. Druhotně je rozšířena i v Severní Americe. Na jihovýchodní Moravě je snad původní, jinak v ČR je pěstovaná a zplaňuje, především v horských oblastech.

Ekologie: V oblasti původního rozšíření roste v lužních lesích, pobřežních křovinách a na vlhkých loukách. U nás se objevuje spíše v sušších lemech třídy Trifolio- Geranietea, v plášťových společenstvech řádu Prunetalia, na pasekách třídy Epilobietea angustifolii. Objevuje se podél komunikací a na rumištích. Kvete v květnu až srpnu.

Popis: Trvalka s oddenkem s podzemními výběžky, na kterých jsou obnovovací pupeny. Lodyha je přímá, až 120 cm vysoká, hranatá, obvykle nevětvená, odstále chlupatá. Listy většinou tvoří 3–4četné přesleny. Mají řapík 5–12 mm dlouhý, čepel listů je vejčitě kopinatá, 6–7 cm dlouhá, 2,4–3,6 cm široká, s oranžovými tečkami u okraje čepele. Květy na stopkách jsou paždí listů, přesleny seřazené nad sebou tvoří hrozen. Kalich má cípy úzce trojúhelníkovité, bez červeného lemu, s chlupy žláznatými i nežláznatými. Koruna je nálevkovitě zvonkovitá, do 2 cm délky; citronově žlutá až zlatožlutá. Korunní cípy jsou na okraji žláznatě brvité (žluté stopkaté žlázky). Tobolka je téměř kulovitá, červeně skvrnitá. Semena jsou 3hranná, bradavčitá.

Využití: Pěstuje se jako okrasná rostlina.

Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je vrbina tečkovaná zařazena mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2).

Lysimachia punctataLysimachia punctata

Fotografováno v červnu 2006 (Česko, Brno, fotografované rostliny pocházejí z kultury).