Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Macaranga carolinensis
Rozšíření: Zřejmě endemit Mikronésie. Vyskytuje se na Palau, Pohnpei a nejdále na východ na ostrově Kosrae.
Ekologie: Typickým stanovištěm jsou lesní okraje a různá sukcesní stádia (úhory, zarůstající paseky, druhotné lesní porosty apod.), která snadno kolonizuje a kde se může uplatnit díky rychlosti růstu.
Macaranga carolinensis
Popis: Dvoudomý keř nebo menší stromek dorůstající výšky 3–10(–20) m. Listy jsou střídavé; řapík je 5–15 cm dlouhý, je vetknut několik centimetrů od okraje štítovité čepele; čepel je široce vejčitá, před špičkou je většina listů obvykle trojlaločná, 20–45 cm dlouhá, na líci téměř lysé, na rubu sametově pýřitá, na okraji zvlněná, na vrcholu špičatá; postranní laloky bývají zašpičatělé. Samčí květenství je úžlabní, latovité, až 25 cm dlouhé, květy jsou přisedlé, kališní lístky jsou 3, vejčité, sotva 1 mm dlouhé, korunní lístky chybějí, tyčinek je 6–8. Samičí květenství je rovněž latovité, 7–15 cm dlouhé, květy tvoří svazečky podepřené 3 trojúhelníkovitými, na okraji pilovitými listeny, semeník je 1–2pouzdrý, chlupatý. Plody jsou kulovité tobolky o průměru kolem 5 mm; semena jsou kulovitá, hladká.
Využití: Rostlina je využívána v lidovém léčitelství, např. mírní bolesti zubů. Jako rychle rostoucí dřevina má potenciál k zalesňování narušených ploch. Lehké a měkké dřevo je použitelné na jednoduché stavby, hojně se využívá jako otop.
Poznámka: Rod Macaranga je značně početný, řadí se do něj více než 300 druhů, které jsou rozšířeny ve Starém světě.
Macaranga carolinensisMacaranga carolinensis
Macaranga carolinensis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 3. 2. 2018 (Palau, Koror, Ngermid).