Syn.: Ioxylon pomiferum Raf., Joxylon pomiferum Raf., Maclura aurantiaca Nutt., Toxylon aurantiacum (Nutt.) Raf., Toxylon maclura Raf., Toxylon pomiferum Raf.
Česká jména: maklura oranžová (Dostál 1950)
Slovenská jména: maklura pomarančová (Dostál 1950)
Čeleď: Moraceae Link. – morušovníkovité
Maclura pomifera
Rozšíření: Původním druhem je v několika státech na jihu USA (Texas, Oklahoma, Arkansas, snad i Louisiana), byl však vysazován i v dalších amerických státech, jeho areál zde dnes pokrývá většinu území východu USA, najdeme jej však i v Kalifornii či Oregonu. První introdukce v ČR byla v roce 1865 na Hluboké. U nás vysazován hlavně na jižní Moravě, na Slovensku rovněž v teplejších oblastech, hlavně v Podunajské nížině a v Potisí.
Ekologie: Velmi teplomilný druh, dobře prospívá v panonském termofytiku, jinde často vymrzá.
Popis: Dvoudomý opadavý strom s krátkým kmenem a hustou korunou nebo keř. V oblastech původního výskytu dorůstá až 20 m, v našich podmínkách 5–8 m. Borka okrově hnědá, hluboce brázditá, dřevo žlutavé, velmi tvrdé. Druh obsahuje mléčnice. Větve zprohýbané, s 5–20 mm dlouhými trny. Mladé letorosty chlupaté, vrcholový pupen chybí, boční pupeny střídavé, vejčité nebo kulovité, hnědé, s 3–6 šupinami. Na starších větvích krátké brachyblasty (podobné jinanu). Listy široce eliptické až vejčitě kopinaté, dlouze zašpičatělé, 5–15 cm dlouhé, 3–8 cm široké, na rubu hustě chlupaté. Prašníkové květenství dlouze stopkaté, tvořící laty, okvětní lístky zelenavé, hustě chlupaté. Okvětní lístky v pestíkových květech zdužnatělé, semeníky srostlé se zdužnatělým lůžkem květenství. Plodenství kulovité, 7–15 cm velké, zralé žlutooranžové (v našich podmínkách pouze zelené), se zbrázděným povrchem podobným moruši. Nažky světle hnědé. Kvete v květnu až červnu.
Využití: Používá se jako ozdobná dřevina. Zelená plodenství nejedlá, listy mohou sloužit jako potrava pro housenky bource morušového.
Poznámka: Rod byl pojmenován po americkém přírodovědci W. Maclureovi.
Maclura pomiferaMaclura pomifera
Maclura pomiferaMaclura pomifera
Maclura pomifera
Fotografováno ve dnech 17. 6. 2005 (prašníkové květy – v areálu VÚLHM Opočno) a 27. 8. 2006 (Slovensko, Turnianske Podhradie, u restaurace Čárda).