Zobrazit místo Madeirská provincie na větší mapě

Madeirské souostroví leží na západ od Maroka a představuje typické makaronéské území. Jde o dva obydlené a několik neobydlených ostrovů, všechny jsou sopečného původu, ale bez známek recentní aktivity. Na severních svazích většího a vyššího z ostrovů se typicky projevuje vliv severovýchodního pasátu, který přináší pravidelné mlhy. Naproti tomu jižní svahy a nižší ostrov Porto Santo mají typické středozemní klima.
Madeira
Nejvýznamnějším vegetačním typem jsou stálezelené lesy s dominancí vavřínovitých rostlin (Lauraceae), tzv. laurisilva. Tam, kde převládá středozemní klima, jsou teplomilné křoviny, např. s pryšcem Euphorbia piscatoria. V nejvyšších polohách je horské bezlesí s převažujícími evropskými prvky.
Madeira
Ve flóře se projevují podobné zákonitosti jako v Kanárské provincii, avšak radiační speciace zde není zdaleka tak výrazná. Endemismus zahrnuje podobný podíl vlastních a makaronéských druhů jako na Kanárských ostrovech; najdeme zde 3 endemické rody (Melanoselinum, Chamaemeles a Musschia). Převažuje středozemní element, mezi ním pak mnoho prvků typicky makaronéských, např. keřové hadince (Echium), hojníky (Sideritis) a náprstníkům příbuzný keř Isoplexis sceptrum. I zde však najdeme vzdálené fytogeografické vazby (Clethra arborea se Severní Amerikou). Evropské prvky najdeme zejména mezi druhy v nejvyšších polohách (Saxifraga maderensis, Armeria maderensis aj.).
Madeira
Články o provincii:

Na BOTANY.cz charakteristickou květenu Madeirské provincie reprezentují například:

Sousedící floristické provincie:

Madeira
Fotografoval Ladislav Hoskovec.