Syn.: Maerua arabica J. F. Gmel., Maerua uniflora Vahl, Wiegmannia arabica (J. F. Gmel.) Hochst. et Steud.
Čeleď: Capparaceae Juss. – kaparovité
Maerua crassifolia
Rozšíření: Dosti velký areál se rozkládá v subsaharské Africe, kde roste od Maroka a Senegalu až po Egypt a Súdán, na východě kontinentu zasahuje na jih až do Tanzánie. Dále druh roste v Asii od Sinajského poloostrova a Izraele přes celou Arábii, v jižním Íránu, Pákistánu.
Ekologie: Stanovištěm je písčité nebo štěrkovité pláně, kamenité svahy, akáciová savana nebo polopouště. Vystupuje až do nadmořské výšky 1800 m.
Maerua crassifolia
Popis: Obvykle keř vysoký 1–7 m, méně často strom až 20 m vysoký, o průměru kmene až 1 m; koruna má obvykle deštníkovitý tvar. Listy vyrůstají jednotlivě na letorostech nebo ve svazečcích na brachyblastech, jsou poněkud dužnaté, střídavé, kratičce řapíkaté, podlouhlé až obvejčité, 0,7–2(–3,2) cm dlouhé a (0,3–)0,4–1(–1,8) cm široké, lysé nebo jemně chlupaté, celokrajné, na vrcholu obvykle tupé, řidčeji špičaté nebo uťaté, často navíc hrotité. Květy jsou 4četné, vyrůstají na brachyblastech jednotlivě nebo ve 2–4(–6)květých svazečcích; květní stopky jsou 0,5–1 cm dlouhé; kalich má krátkou trubku a 5–7 mm dlouhé, žlutozelené cípy; koruna chybí; tyčinek je mnoho; semeník vyrůstá na 1–2 cm dlouhém gynoforu. Plod je válcovitý, zaškrcovaný struk 1–5 cm dlouhý, obvykle s 1–6 semeny.
Maerua crassifolia
Maerua crassifolia
Maerua crassifolia
Maerua crassifolia
Fotografovali Petr Procházka, dne 27. 2. 2014 (Omán, gov. Ad Dakhiliyah, Al Khatmeen), a Vít Grulich, dne 22. 9. 2015 (Omán, gov. Ad Dakhiliyah, Al Hamra).