Zobrazit místo Magellanská provincie na větší mapě

Magellánská provincie zaujímá západní část nejjižnějšího cípu Jižní Ameriky, tedy Chilsko-patagonské oblasti: pacifické pobřeží a vysoký pohraniční hřeben And, který po přerušení přesahuje až na Ohňovou zemi, a dále subantarktické ostrovy včetně Falkland a nepatrnou nezaledněnou část Antarktického poloostrova. Je extrémně vlhká a chladná a jsou v ní též četné ledovce, zatímco sousední Patagonská provincie leží v extrémním srážkovém stínu.
Magellanská provincie
Vegetační kryt Magellánské provincie tvoří v nejchladnějších polohách různé typy tundry, výše k severu (počínaje Ohňovou zemí) se objevují i opadavé a v oceaničtějších podmínkách i stálezelené lesy.
Magellan
Zdejší flóra není příliš bohatá, ale je velmi pozoruhodná. Najdeme zde třetihorní relikty (Drimys winteri), gondwanské dřeviny z rodu Nothofagus, zastoupení zde mají rovněž gondwanské Proteaceae. Ze Středochilské provincie sem zasahují i zástupci endemické čeledi Misodendraceae. Nejbližší vztahy jsou s květenou ostatní Holantarctis, ale pozoruhodný je rovněž výskyt četných holarktických prvků, zčásti charakteru bipolárních disjunkcí.
Magellan
Souhrnné články o vybraných územích této oblasti:

Databáze webu BOTANY.cz obsahuje tyto původní druhy rostlin Magellanské provincie:

Magellan
O floristické poznání provincie se zasloužili například:

Sousedící floristické provincie:

Magellan
Fotografovali Jindřiška Vančurová a Petr Daubner (www.kompas.estranky.cz).