Malá Fatra – kdo by neznal tyto rázovité hory na severozápadě Slovenska? Snad ani nikomu v Čechách nemusíme vysvětlovat, kdeže to leží Terchová, Vrátná dolina nebo Rozsutec.
Rozsutec
Pohoří Malá Fatra měří na délku zhruba 50 km. Je dosti úzké, maximální šířka nepřesahuje 13 km. Skoro uprostřed je rozděleno údolím Váhu na dvě značně odlišné časti. Na jihozápadě se rozkládá Lúčanská a na severovýchodě Kriváňská Malá Fatra. Podívejme se společně právě sem, do jeho kriváňské části. Tento malebný kraj se musí zapsat do paměti všech, kteří ho třeba jen jedinkrát navštíví, naprosto nesmazatelně.
Kriváň
Nejvyšším vrcholem tohoto pohoří je Veľký Kriváň (1709 m n. m.), ale jak už to občas bývá, nejznámější horou celé oblasti je spíše o něco nižší Veľký Rozsutec (1610 m). Členitý terén, pestré geologické složení a poměrně značná nadmořská výška činí z této oblasti velmi cenný přírodní areál. Proto zde byl v roce 1988 vyhlášen národní park.
Flóra Malé Fatry je dosti bohatá, odhaduje se, že zde roste více než 1100 taxonů rostlin, přičemž řada z nich patří k ohroženým a chráněným druhům. Udává se odtud 22 endemitů západokarpatských, 14 endemitů karpatských, 15 karpatských subendemitů, vyskytují se zde údajně i čtyři endemity Malé Fatry – Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpáti, Euphrasia stipitata Smejkal, Alchemilla sojakii Plocek a Alchemilla virginea Plocek.
Malá Fatra
Následující soupis druhů rostlin vyskytujících se v kriváňské části Malé Fatry obsahuje pouze druhy zaznamenané ve virtuálním Herbáři webu BOTANY.cz:

Abies alba – jedle bělokorá
Aconitum firmum subsp. moravicum – oměj tuhý moravský
Allium victorialis – česnek hadí
Androsace chamaejasme – pochybek nízký
Androsace lactea – pochybek mléčný
Anemone narcissiflora – sasanka narcisokvětá
Anemone nemorosa – sasanka hajní
Arctostaphylos uva-ursi – medvědice lékařská
Asarum europaeum – kopytník evropský
Asperula neilreichii – mařinka Neilreichova
Asplenium scolopendrium – jelení jazyk celolistý
Aster alpinus – hvězdnice alpská
Astragalus alpinus – kozinec alpský
Astragalus australis – kozinec jižní
Bartsia alpina – lepnice alpská
Bellidiastrum michelii – stokroč horská
Biscutella laevigata subsp. austriaca – dvojštítek hladkoplodý rakouský
Bistorta major – rdesno hadí kořen
Botrychium lunaria – vratička měsíční
Centaurea montana – chrpa horská
Cephalanthera damasonium – okrotice bílá
Cicerbita alpina – mléčivec horský
Cirsium eriophorum – pcháč bělohlavý
Cirsium erisithales – pcháč lepkavý
Cortusa matthioli – kruhatka Matthioliho
Corydalis cava – dymnivka dutá
Crepis jacquinii – škarda Jacquinova
Crepis mollis – škarda měkká
Crocus heuffelianus – šafrán karpatský
Cypripedium calceolus – střevíčník pantoflíček
Dactylorhiza fuchsii – prstnatec Fuchsův
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooana – prstnatec Fuchsův Soóův
Dactylorhiza majalis – prstnatec májový
Dactylorhiza viridis – prstnatec zelený
Delphinium elatum – stračka vyvýšená
Delphinium oxysepalum – stračka tatranská
Dentaria enneaphyllos – kyčelnice devítilistá
Dentaria glandulosa – kyčelnice žláznatá
Doronicum austriacum – kamzičník rakouský
Dryas octopetala – dryádka osmiplátečná
Empetrum hermaphroditum – šicha oboupohlavná
Epipactis atrorubens – kruštík tmavočervený
Epipactis helleborine – kruštík širolistý
Euphrasia stipitata – světlík stopečkatý
Fagus sylvatica – buk lesní
Filipendula ulmaria – tužebník jilmový
Galanthus nivalis – sněženka podsněžník
Gentiana asclepiadea – hořec tolitovitý
Gentiana clusii – hořec Clusiův
Gentiana verna – hořec jarní
Gentianella fatrae – hořeček fatranský
Gentianella lutescens – hořeček žlutavý
Gladiolus imbricatus – mečík střechovitý
Goodyera repens – smrkovník plazivý
Gymnadenia conopsea – pětiprstka žežulník
Herminium monorchis – toříček jednohlízný
Huperzia selago – vranec jedlový
Ligusticum mutellina – koprníček bezobalný
Lilium martagon – lilie zlatohlávek
Linum perenne subsp. extraaxillare – len vytrvalý karpatský
Listera ovata – bradáček vejčitý
Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá
Minuartia sedoides – kuřička rozchodníkovitá
Moneses uniflora – jednokvítek velekvětý
Orchis mascula subsp. signifera – vstavač mužský znamenaný
Orobanche flava – záraza devětsilová
Parnassia palustris – tolije bahenní
Pedicularis oederi – všivec Oederův
Pedicularis verticillata – všivec přeslenitý
Petasites albus – devětsil bílý
Phyteuma orbiculare – zvonečník hlavatý
Picea abies – smrk ztepilý
Pinguicula alpina – tučnice alpská
Pinus mugo – borovice kleč
Platanthera bifolia – vemeník dvoulistý
Poa chaixii – lipnice širolistá
Polygala amara subsp. brachyptera – vítod hořký krátkokřídlý
Polystichum lonchitis – kapradina hrálovitá
Primula auricula – prvosenka lysá
Pritzelago alpina – řeřuška alpská
Prenanthes purpurea – věsenka nachová
Pseudorchis albida – běloprstka bělavá
Pulsatilla slavica – koniklec slovenský
Ranunculus alpestris – pryskyřník alpský
Ranunculus platanifolius – pryskyřník platanolistý
Ranunculus pseudomontanus – pryskyřník pohorský
Rhodiola rosea – rozchodnice růžová
Salix reticulata – vrba síťnatá
Salix silesiaca – vrba slezská
Saxifraga aizoides – lomikámen vždyzelený
Saxifraga caesia – lomikámen sivý
Saxifraga moschata – lomikámen pižmový
Saxifraga oppositifolia – lomikámen vstřícnolistý
Saxifraga paniculata – lomikámen vždyživý
Saxifraga wahlenbergii – lomikámen tatranský
Scabiosa lucida – hlaváč lesklý
Sedum alpestre – rozchodník horský
Sedum atratum – rozchodník temný
Sesleria caerulea – pěchava vápnomilná
Silene acaulis – silenka bezlodyžná
Soldanella carpatica – dřípatka karpatská
Swertia perennis – kropenáč vytrvalý
Taxus baccata – tis červený
Telekia speciosa – kolotočník ozdobný
Thalictrum aquilegiifolium – žluťucha orlíčkolistá
Thymus pulcherrimus – mateřídouška ozdobná
Tofieldia calyculata – kohátka kalíškatá
Traunsteinera globosa – hlavinka horská
Trientalis europaea – sedmikvítek evropský
Trisetum flavescens – trojštět žlutavý
Trollius altissimus – upolín nejvyšší
Vaccinium myrtillus – borůvka
Vaccinium vitis-idaea – brusinka
Veratrum album subsp. lobelianum – kýchavice bílá Lobelova
Veronica fruticans – rozrazil keříčkatý
Viola biflora – violka dvoukvětá
Rozsutec