Malostranské Palácové zahrady jsou velmi významným dokladem barokní zahradní architektury u nás. Malá Fürstenberská zahrada, která je součástí tohoto zahradního celku, rozhodně nepatří k největším z těchto zahrad. Určitě ji však můžeme s klidným svědomím označit za zahradu nejmalebnější.
Malá Fürstenberská zahrada
Nachází se mezi Velkou Fürstenberskou zahradou a Kolowratskou zahradou, je součástí dřívějšího Černínského paláce. Sami Fürstenberkové dům získali až v roce 1866. Rozloha zahrady činí 0,09 hektaru a leží v nadmořské výšce od 190 do 225 m.
Malá Fürstenberská zahrada
Dříve se na tomto místě nacházela vinice a užitková zahrada, na začátku 18. století tu byla barokní terasová zahrada italského typu. Rokoková přestavba, která je blízká dnešní podobě zahrady, je dílem architekta Ignáce Jana Nepomuka Palliardiho a realizovala se od roku 1768. Osu zahrady tvoří dlouhé schodiště, které začíná v dolní části zahrady u glorietu. V centrální části zahrady je schodiště zakryto loubím.
Malá Fürstenberská zahrada
Na schodiště navazují jednotlivé terasové plošiny zahrady, které jsou zpevněny opěrnými zdmi. Při jejich osazování byla velká pozornost věnována především starým odrůdám růží, levanduli, najdeme tu i révu vinnou. V nádobách jsou umístěny citrusy, muškáty a další původem subtropické rostliny, které se u nás v 18. století pěstovaly.
Malá Fürstenberská zahrada
Ve střední části zahrady, přesněji na třetí terase, se po obou stranách schodiště nacházejí dvě oranžerie. Byly zrekonstruovány poměrně nedávno podle historických vyobrazení, potvrdily je zde i sondy. Za oranžeriemi se dochovaly dva poměrně vzrostlé tisy.
Malá Fürstenberská zahrada
Na vrcholu schodiště se zvedá velká lodžie se třemi arkádami, terasa nad klenbou je opatřena zábradlím a sochařskou výzdobou. Východně od lodžie se nachází vyhlídková věž, která je se zahradou spojena schodištěm. Ta se stala významným dominantním architektonickým prvkem celého komplexu malostranských Palácových zahrad.
Malá Fürstenberská zahrada
Malá Fürstenberská zahrada je jedinečné pozdně barokní terasové dílo, které v mnoha ohledech nemá u nás obdoby. Můžeme říci, že právě tato zahrada završila vývoj zahradní architektury italského typu v českých zemích.
Malá Fürstenberská zahrada
Fotografováno dne 10. 6. 2008.