Zobrazit místo Malabarská provincie na větší mapě

Území na jihozápadě Indické oblasti tvoří úzký pruh na návětrných svazích pohoří Západní Ghát. Táhne se od jižního cípu indického svazového státu Gudžárat až do špice poloostrova, vnitrozemské ohraničení však není příliš ostré a do sousední Dekkánské provincie přechází poměrně plynule. K provincii jsou přiřazeny i drobné korálové ostrůvky Lakadivy na západ od pobřeží s velmi chudou květenou.

Malabarská provincie

Geologickou stavbu tvoří z větší části staré prekambrické horniny, místy vystupují i čediče dekkánského příkrovu, na západním pobřeží místy vystupují tercierní sedimenty, které tvoří formace útesů. Klima této provincie je výrazné, tropické, ovlivněné monzunem, s dosti vysokými srážkovými úhrny a méně výraznou suchou periodou – pohoří Západní Ghát zde tvoří výrazný klimatický předěl a způsobuje, že navazující závětrná území v Dekkánské provincii jsou výrazně sušší a vegetačně zcela odlišné.

Malabarská provincie

V pobřežních oblastech jsou poloopadavé monzunové lesy, v jejichž druhové skladbě se objevuje např. Artocarpus heterophyllus (Moraceae) a mangovník Mangifera indica (Anacardiaceae). Se stoupající nadmořskou výškou přibývá srážek a stromové patro ovládají stálezelené dřeviny, mezi nimiž je mnoho zástupců čeledi Myrtaceae, Sapotaceae, ale i Lauraceae, na druhové skladbě lián se podílejí ratany, např. z rodu Calamus, ale i pepře, např. Piper nigrum. V zastíněném bylinném patře dominují zázvorovité (Zingiberaceae), např. Elettaria cardamomum. V nejvyšších polohách jsou bujné stálezelené lesy s množstvím lián a epifytů, zejména mezi orchidejemi (Orchidaceae).

Malabarská provincie

Květena Malabarské provincie je ve srovnání s ostatními pevninskými částmi Indické oblasti nejodlišnější a její skladba se značně podobá ostrovní Srí Lance. Uvádí se odtud asi 3800 druhů cévnatých rostlin. Je to zřejmé ve vysokém podílu endemismu, který čítá asi 15 endemických rodů, zatímco na druhové úrovni endemity dosahují přibližně třetinového podílu – vyskytuje se zde asi 22 % endemitů celé Indie. Mezi endemity jsou i starobylé prvky, např. jediná zdejší nahosemenná dřevina Nageia wallichiana (Podocarpaceae), jádro areálu zde má liánovec Gnetum ula. Výrazný podíl mají jihovýchodoasijské elementy, např. dvojkřídláčovité (Dipterocarpaceae) jsou zde zastoupeny asi 10 druhy, na druhé straně jsou zde zastoupeny i holarktické elementy, např. zvonky (Campanula), violky (Viola) a pěnišníky (Rhododendron).

Malabarská provincie

Na BOTANY.cz najdete z Malabarské provincie tyto původní druhy rostlin:

Malabarská provincie

Sousedící floristické provincie:

Malabarská provincie

Fotografoval Michael Kesl.