Zobrazit místo Malacká provincie na větší mapě

Nejjižnější část pevninské jihovýchodní Asie zaujímá Malacká provincie. Narozdíl od sousedící Thajské provincie je ovšem součástí Malesijské oblasti – hranice mezi oběma jednotkami probíhá přibližně po hranici Thajska a Malajsie. Geologický podklad tvoří dvě odlišné jednotky prvohorních sedimentů, kterými v průběhu druhohor pronikly intruze granitů, které dnes tvoří nejvyšší pohoří (Gunung Tahan, 2187 m n. m.). Na více místech ovšem vystupují zkrasovatělé vápence. Klima je tropické, vlhké, s nevelkými výkyvy teplot i srážek v průběhu roku, avšak území ovlivňuje jihozápadní a severovýchodní monzun. V nížinách je charakteristická vysoká vlhkost vzduchu, ve vyšších horských polohách dochází často ke kondenzaci mlh.
Malacká provincie
Hlavní vegetačním typem jsou druhově velmi bohaté deštné lesy s výrazným zastoupením dvojkřídláčovitých (Dipterocarpaceae). Tyto porosty se vyznačují množstvím lián, ale i epifytů, zatímco podrost je poměrně chudý, se zastoupením begonií (Begonia), zázvorovitých (Zingiberaceae) a čeledi Hypoxidaceae. Odlišné druhové složení je na zkrasovatělých vápencích, má v podrostu bohatství kapradin, specifickou skladbu mají i porosty podél vodních toků s vysokým podílem palem (Arecaceae). V chladnějších podmínkách v horách jsou mlžné lesy, se zastoupením divokých banánovníků (Musa), vřesovcovitých (Ericaceae) a mnoha orchidejemi (Orchidaceae). Druhově pestrá je vegetace mangrove na mořských pobřežích.
Malacká provincie
Květena je velmi bohatá, čítá kolem 9000 druhů, mimořádnou druhovou diverzitou se vyznačují zejména dřeviny. Roste zde kolem 35 endemických rodů a velký počet endemických druhů. Ve flóře jsou zastoupeny především místní, tj. malesijské druhy; elementy jiných oblastí jsou poměrně vzácné. Holarktický zastupují např. duby (Quercus), velmi nepočetný australský přesličník Casuarina equisetifolia a damaroň (Agathis flavescens). Vysoká je diverzita palem (Arecaceae) – asi 100 druhů, také pandánů (Pandanus), dále jsou zde zastoupeny láčkovky (Nepenthes) a raflésie (Rafflesia).
Malacká provincie
Články o provincii:

Původní květenu této provincie na BOTANY.cz zastupují například druhy:

Malacká provincie
Sousedící floristické provincie:

Malacká provincie
Fotografovali Bedřich Svoboda a Alena Vydrová.