Syn.: Malpighia berteroana Spreng., Malpighia lanceolata Griseb., Malpighia punicifolia var. lancifolia Nied., Malpighia punicifolia var. obovata Nied., Malpighia punicifolia var. vulgaris Nied., Malpighia retusa Benth., Malpighia umbellata Rose, Malpighia urens var. lanceolata (Griseb.) Griseb.
Česká jména: mamara (Presl 1846)
Čeleď: Malpighiaceae Juss. – mamarovité
Malpighia emarginata
Rozšíření: Druh je původní pravděpodobně v tropech Střední a severu Jižní Ameriky, jeho areál se táhne od jižního Mexika až po Ekvádor, Venezuelu a Guyany. V současnosti se však objevuje i severně a jižně od této oblasti, zasahuje až do středního Mexika, na Floridu a Antily, také do severní a východní Brazílie, ba dokonce byl zaznamenán i v severovýchodní Austrálii. Pěstuje se i jinde.
Ekologie: Roste v suchých lesích, stoupá do nadmořské výšky okolo 900 m, je vysazován v okolí lidských sídel, v zahradách a parcích.
Popis: Keř nebo malý strom, 2–6(–8) m vysoký. Listy jsou krátce řapíkaté, podlouhle obkopinaté až obvejčité nebo vejčité, 2–5,5(–8,5) cm dlouhé a 0,7–2,5(–5) cm široké, na bázi většinou klínovité, někdy zaokrouhlené, celokrajné, na vrcholu tupé, obvykle vykrojené, vzácněji špičaté, lysé; palisty jsou volné, načervenalé nebo zelené, opadavé nebo vytrvávající, šídlovité, asi 1 mm dlouhé. Květenství je 2–4(–6)květé, 1,5–2(–2,5) cm dlouhé; listeny jsou 1–1,5(–2) mm dlouhé; květy jsou 5četné, dosahují průměru 1–1,7(–2) cm, kališní lístky jsou drobné, žláznaté, korunní lístky jsou nestejné, 7,5–9(–12) mm dlouhé, nehetnaté, na okraji jemně třásnité, narůžovělé; tyčinek je 10, čnělky jsou 3. Plodem je dužnatá kulovitá peckovice, 1–3 cm velká, červená. Druh je morfologicky poměrně variabilní.
Využití: V tropických oblastech světa se tato dřevina často pěstuje, říkává se jí „západoindická třešeň“, acerola nebo také někdy grosella. Plody se konzumují, jsou ceněny především pro vysoký obsah vitamínu C. Nacházejí uplatnění i v tradiční medicíně. Dřevina plodí celoročně.
Zdá se, že pod lidové označení acerola se nezřídka přimíchávají i některé další druhy jihoamerických mamar, kupříkladu Malpighia glabra – její lahodné plody zmiňoval u nás už J. S. Presl (1846). Avšak právě druh Malpighia emarginata je zřejmě v tropické Americe pěstován pro své plody nejběžněji.
Poznámka: Neotropický rod Malpighia je dosti početný, lze v něm rozlišit okolo 120 druhů. Stavbou květů je poněkud podobný rodu Mascagnia, od nějž se však zásadně odlišuje plody.
Rodové jméno Malpighia vzdává poctu italskému lékaři M. Malpighimu (1628–94).
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata
Malpighia emarginata
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 1. 1. 2016 (Brazílie, Amazonas, Pousada Mamori).