Milé děti, ctěná mládeži,
Přírodovědná společnost a její internetový magazín BOTANY.cz, společně s Botanickým ústavem AV ČR a Ústavem experimentální botaniky AV ČR tímto vyhlašují pro vás novou ilustrátorskou soutěž MALUJEME S BOTANY. Jedná se vlastně už o druhý ročník ilustrátorské soutěže pro děti a mládež – v loňském roce nesla název Soutěž nejen pro Aničku.
Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií: předškoláci (do 5 let, přesněji do začátku povinné školní docházky), mladší žáci (do 10 let), starší žáci (do 15 let).

Podmínky soutěže:
Pošlete nám dvě vámi vytvořené ilustrace rostlin. Na prvním obrázku musí být zachycen koukol polní, který se letos honosí titulem Rostlina roku. A k němu připojte ještě druhý obrázek libovolné další rostliny – avšak opravdu se musí v přírodě vyskytovat.
Uzávěrka soutěže je 6. května 2012. Odborná porota složená z organizátorů akce potom vybere nejlepší práce a jejich autory odmění cenami.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne dne 2. června 2012, v 11:00 h., na zámku v Průhonicích. Po vyhlášení výsledků bude pro vás následovat další program, včetně společného dalšího malování v zahradě.
Koukol