Syn.: Malva coromandeliana L., Malva tricuspidata R. Br., nom. illeg., Malvastrum ruderale Hance ex Walp., Malvastrum tricuspidatum A. Gray, nom. illeg., Malveopsis coromandeliana (L.) Morong
Čeleď: Malvaceae Juss. – slézovité
Malvastrum coromandelianum
Rozšíření: Původní pravděpodobně v tropech a subtropech Ameriky, kde se vyskytuje v oblasti od jihu Texasu přes celou Střední Ameriku až po jižní Brazílii a střední Argentinu. Byl zavlečen i na východní polokouli, vyskytuje se dnes v tropické západní i východní Africe, na Madagaskaru, v Indii a Pákistánu, v Indočíně i jižní Číně, rovněž na Filipínách a v Indonésii, zasahuje až do severní Austrálie, objevuje se také na mnoha pacifických ostrovech, včetně Havajských ostrovů a Velikonočního ostrova.
Ekologie: Roste v lesních lemech a v křovinaté vegetaci, na úhorech, podél vodních toků a cest, na stanovištích otevřených, nezřídka i dotčených lidskou činností.
Malvastrum coromandelianum
Popis: Jednoletá bylina až polokeř dorůstající výšky okolo 100(–150) cm, pokrytý hvězdovitými chlupy. Listy jsou střídavé, řapík je 0,7–3 cm dlouhý, listová čepel je kopinatá až vejčitá, 3–7 cm dlouhá a 0,8–4 cm široká, na bázi zaokrouhlená nebo klínovitá, na okraji pilovitá až zubatá, na vrcholu tupá nebo špičatá, na líci chlupatá, na rubu i s chlupy hvězdovitými; palisty jsou kopinaté, 5–7 mm dlouhé. Květy vyrůstají v úžlabí listů jednotlivě nebo někdy i ve svazečcích po několika, jejich stopka je poměrně krátká, 3–5(–10) mm dlouhá; listeny kalíšku jsou 3, volné, čárkovité, asi 5 mm dlouhé a jen 1 mm široké, chlupaté; kališních lístků je 5, jsou vejčité, asi 8 mm dlouhé, řídce chlupaté nebo olysalé, špičaté; koruna je žlutá, dorůstá zhruba 1,5 cm v průměru, korunní lístky jsou obvejčité; tyčinkový sloupek je 2–4 mm dlouhý, lysý, čnělka je větvená, blizna hlavatá. Plod je kulovitý, dosahuje asi 6 mm v průměru, merikarpií je 8–12(–14), jsou ledvinovité, chlupaté.
Záměny: Rod Malvastrum lze od poněkud podobných druhů rodů Abutilon a Sida dobře rozlišit podle přítomnosti listenů kalíšku.
Využití: Rostlina je používána v tradiční medicíně.
Poznámka: Rod Malvastrum v současnosti zahrnuje zhruba 27 druhů, které se vyskytují primárně v Novém světě, několik druhů je ale rozšířeno i víceméně pantropicky.
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Fotografovala Věra Svobodová, dne 21. 2. 2018 (Barma, okolí jezera Inle).