Pohoří s poněkud nejasným jménem Džbán vzniklo vyzdvižením křídové plošiny a je rozbrázděno hlubokými údolími, místy dokonce s útesovými zlomy. Ukázkové kolmé skalní hrany nabízí mimo Pochválovské stráně taktéž nedaleká Národní přírodní rezervace Malý a Velký štít, vyhlášená v roce 1989 na ploše asi 9 ha. Zřízena byla k ochraně reliktní květeny, především medvědice lékařské (Arctostaphylos uva-ursi). Nachází se nedaleko starého sídla, Vinařic (okres Louny), a je rozdělena na dvě části.

Malý a Velký štít
Malý a Velký štít

Opukové skalní hrany jsou místy velmi strmé, až víceméně kolmé, pod nimi jsou mírnější svahy pokryté balvany a sutí. Okolí je porostlé převážně druhotnými lesy, ale především na okrajích skalních hran rostou zbytky květeny reliktního charakteru. Nejvýznamnějším druhem je již zmiňovaná medvědice, žel zdá se, že v posledních letech není v nejlepším stavu, patrně je na vině celkové oteplování. Hojný je zimostrázek alpský (Polygala chamaebuxus), rostou zde ovšem i další zajímavé druhy, např. mochna bílá (Potentilla alba), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), třemdava bílá (Dictamnus albus), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), jeřáb dunajský (Sorbus danubialis), oman srstnatý (Inula hirta), oman vrbolistý (Inula salicina), smldník jelení (Peucedanum cervaria), ostřice nízká (Carex humilis), svízel sivý (Galium glaucum), z trav je významná pěchava vápnomilná (Sesleria caerulea).

Malý a Velký štít

Pod severní částí chráněného území vyvěrá pramen kvalitní vody zvaný Čertovka, v jehož okolí lze narazit na další zajímavé druhy, jako jsou kamejka modronachová (Buglossoides purpurocaerulea), trýzel vonný (Erysimum odoratum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), plamének přímý (Clematis recta), voskovka menší (Cerinthe minor) a ještě v roce 2019 zde bylo možno spatřit zhruba dva trsy střevíčníku pantoflíčku (Cypripedium calceolus). V jižní části byl v roce 2019 zaznamenán pokus o vyhnízdění výra velkého.

Malý a Velký štít
Malý a Velký štít

Fotografováno dne 8. 5. 2019.