Zobrazit místo Mandžuská provincie na větší mapě

Jádro této východoasijské provincie leží v severní Číně, tedy vlastně v Mandžusku, v provinciích Chej-lung-ťiang (Heilongjiang), Ťi-lin (Jilin), Liao-ning (Liaoning) a v severní části autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko (Nei Mongol), ale zabírá i nejvýchodnější cíp Mongolska, ruskou stranu při pohraničních řekách Onon a Amur a téměř celé pohoří Sichote-Aliň v Přímořském kraji, včetně pobřeží. Na jihovýchodě zasahuje i do severních částí Koreje. Geologicky je tvořeno velmi starým předprvohorním horninovým komplexem, pouze pohoří Chingan v Číně je budováno jurskými sedimenty. Větší část území je překryta sprašemi. Zdejší klima je charakterizováno extrémními výkyvy mezi vlhkým, velmi teplým létem a mrazivou, suchou, větrnou zimou.

Mandžuská provincie

Vegetace Mandžuské provincie je neobvykle bohatá, s rozmanitými typy lesních i stepních porostů. Jsou zde jehličnaté i listnaté dřeviny: modříny (Larix gmelinii agg.), smrky Picea jezoensis a Picea koraiensis, jedle Abies nephrolepis a Abies holophylla a několik druhů borovic (Pinus). Mezi listnáči najdeme dub Quercus mongolica, několik druhů bříz (Betula), topolů (Populus), jasanů (Fraxinus), jilmů (Ulmus) a javorů (Acer), lípu Tilia mandshurica, habr Carpinus turczaninowii, ořešák Juglans mandshurica, ale i korkovník Phellodendron amurense (Rutaceae), Kalopanax septemlobus (Araliaceae), svitel Koelreuteria paniculata (Sapindaceae) nebo Celtis bungei (Cannabaceae). V horách jsou porosty křovité borovice Pinus pumila. Řada vegetačních typů se vyznačuje bohatým keřovým patrem, ale i liánami, k nimž patří např. Actinidia kolomikta (Actinidiaceae).

Mandžuská provincie

Flóra je dosti různorodá a poměrně bohatá, ve srovnání s obdobnými zeměpisnými šířkami v Evropě je zde nápadně velká diverzita dřevin. Glaciální klimatické výkyvy zde způsobily zřetelně menší destrukci tercierní květeny. Kostru tvoří holarktické, tedy sibiřské prvky; zasahují sem i některé druhy, které známe ze střední Evropy, např. rašelinný pěnišník bahenní (Rhododendron tomentosum), lesní pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), lesostepní Dendranthema zawadskii, ale i stepní hadí mord rakouský (Scorzonera austriaca). Květenu významně obohacují východoasijské prvky, mezi nimi jsou i starobylé preglaciální typy, které např. v evropské části Holarctis nepřežily dobu ledovou. Mezi ně patří např. zástupci čeledí Araliaceae, Vitaceae, rodů Syringa, Celastrus, Clerodendron apod. Zajímavá je i přítomnost severoamerických druhů, k nimž patří např. Pedicularis labradorica.

Mandžuská provincie

Květenu Mandžuské provincie na BOTANY.cz zastupují:

Mandžuská provincie

Sousedící floristické provincie:

Mandžuská provincie

Fotografoval Miroslav Dvorský.