Botanické zahrady, zámecké zahrady a parky, městské parky, tedy botanicky hodnotné lokality, které vytvořil člověk – to vše je obsahem oranžových hvězdiček této mapky. Kliknete-li na hvězdičku, objeví se odkaz na článek na BOTANY.cz, který o dané lokalitě pojednává.
Modré čtverečky také označují lokality vytvořené člověkem, jenže povahy nezahradní, neparkové. Jejich prostřednictvím objevíte třeba květenu železničních tratí a dálnic, mostů i hřbitovů, ale dokonce i lokality silně proměněné až zaniklé.
A pak jsou tady ještě zelená kolečka – ta zase označují území, kterých se naopak lidská ruka dotkla výrazně méně, většinou jsou to lokality chráněné, národní parky, rezervace, ale třeba i větší botanicky zajímavé oblasti.
Nakonec zůstávají červené kosočtverečky – pod nimi najdete význačné stromy.
Věříme, že všech značek bude mít tento atlásek stále více.

Hezkou zábavu!