Syn.: Marrubium album Garsault, nom. inval., Marrubium apulum Ten., Marrubium ballotoides Boiss. et Balansa, Marrubium germanicum Schrank ex Steud., Marrubium hamatum Kunth, Marrubium uncinatum Stokes, Prasium marrubium E. H. L. Krause, nom. illeg.
Česká jména: jablečník obecný (Kubát 2002)
Slovenská jména: jablčník obyčajný (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Lamiaceae Martinov – hluchavkovité
Marrubium vulgare
Rozšíření: Původní je zřejmě jen ve Středozemí a zasahuje i na Madeiru a Kanárské ostrovy; jako archeofyt se v prehistorických dobách rozšířil do střední Evropy až po Anglii, jižní Švédsko a Ukrajinu. Druhotný výskyt byl prokázán i na Azorských ostrovech, na kapverdském ostrově Santo Antão, v Severní a Jižní Americe (Brazílie, Chile, Argentina, také Patagonie a ostrovy Juana Fernándeze), v Austrálii, na Novém Zélandu, Havajských ostrovech, ba i na Velikonočním ostrově. V ČR rostl především v teplých oblastech středních a severozápadních Čech a na jižní a střední Moravě, na Slovensku v nížinách na jihu a východě země. V současné době patří k velmi vzácným druhům, podobný ústup byl zaznamenán i v jiných středoevropských zemích.
Ekologie: Roste na pastvinách, úhorech, na okrajích cest a polí a na rumištích, často v lidských sídlech. Dává přednost lehčím, živinami bohatším půdám, dobře snáší pastvu drůbeže.
Marrubium vulgare
Popis: Vytrvalá bylina až polokeř; přímé stonky dorůstají výšky 30–70 cm, na bázi někdy dřevnatí, zejména v horní polovině hustě bělavě vlnaté. Listy jsou vstřícné, řapíkaté, vejčité až téměř okrouhlé, 2–4 cm dlouhé a 1,5–3,5 cm široké, nápadně svraskalé, na bázi klínovité až uťaté, na okraji vroubkované, na vrcholu tupé, zejména na rubu výrazně bíle nebo šedě chlupaté. Květy tvoří bohaté lichopřesleny; listeny se podobají drobnějším listům; kalich je zvonkovitý, s 10 žilkami, korunní trubka je 3–5 mm dlouhá, vně chlupatá, uvnitř lysá a lesklá, s 10 kopinatými cípy, protaženými do zahnuté lysé a lesklé špičky; koruna je o něco delší než kalich, dvoupyská, bělavá, korunní trubka je stejně dlouhá jako kalich, horní pysk je tupě dvoulaločný, dolní má střední lalok plochý, zaokrouhlený nebo uťatý, 2 postranní jsou navinuté, dosahují asi do poloviny středního laloku; tyčinky jsou 4, s krátkými nitkami; semeník je svrchní. Plody jsou 1,5–2,5 mm dlouhé tvrdky.
Ohrožení a ochrana: V ČR je v Červeném seznamu klasifikován jako druh kriticky ohrožený (C1t), na Slovensku je hodnocený jako potenciálně ohrožený (NT).
Poznámka: Rostlina obsahuje silice, díky nimž byl jablečník dříve velmi populárním prostředkem v lidovém léčitelství. Užíval se při problémech trávící soustavy, při žloutence, ale i proti souchotinám. Není vyloučeno, že někdejší dosti hojný výskyt na rumištích v sídlech měl původ v zahradních výsadbách.
Marrubium vulgare
Marrubium vulgare
Fotografoval Jindřich Houska, dne 12. 5. 2006 (Madeira, Ponta de São Lourenço).