Česká jména: baňura (Presl 1846)
Čeleď: Apocynaceae Juss. – toješťovité; Asclepiadaceae R. Br. – klejichovité
Marsdenia cordifolia
Rozšíření: Endemit jižního Madagaskaru, vyskytuje se výhradně v provincii Toliara.
Ekologie: Roste na pobřežních písčinách a dunách, v xerofilní křovinaté vegetaci, nejčastěji v blízkosti mořského pobřeží, obvykle pravděpodobně nestoupá do nadmořských výšek nad 100 m.
Marsdenia cordifolia
Popis: Dřevitá liána produkující bílý latex, s větvemi až 4 m dlouhými a borkou šedou až šedohnědou. Listy jsou vstřícné, dlouze řapíkaté, široce srdčité, 1,5–3 cm dlouhé a zhruba stejně široké, poněkud dužnaté, na okraji zvlněné, na vrcholu tupé nebo špičaté, lysé, lesklé. Květy vyrůstají ve zdánlivých okolících, jsou stopkaté, pětičetné; kališní lístky jsou kopinaté, korunní lístky jsou bílé až nažloutlé, na vnitřní straně chlupaté. Plodem je měchýřek, semena jsou ochmýřená.
Záměny: Až na jihozápad Madagaskaru zasahuje i areál dosti rozšířeného druhu Marsdenia verrucosa, který má však listy daleko větší, mohou dosahovat průměru až okolo 10 cm, navíc jsou skoro okrouhlé, na bázi sice rovněž srdčité, ovšem na vrcholu zašpičatělé až hrotité. Další hojněji rozšířená Marsdenia brevisquama má listy kopinaté. Daleko vzácnější, avšak rovněž výhradně jihomadagaskarská Marsdenia quadrialata má listy také výrazně větší, jejich báze je jen mělce srdčitá až skoro uťatá.
Poznámka: Pantropický rod Marsdenia v současnosti zahrnuje 151 akceptovaných druhů, tento počet však zřejmě nebude konečný, finální počet by se mohl vyšplhat zhruba až na 250 druhů. Odhaduje se, že na Madagaskaru by mohlo růst asi 15 druhů tohoto rodu, všechny snad budou endemické. Revize rodu je nezbytná. Rodové jméno vzdává poctu britskému orientalistovi Williamu Marsdenovi (1754–1836).
Marsdenia cordifolia
Marsdenia cordifolia
Marsdenia cordifolia
Marsdenia cordifolia
Marsdenia cordifolia
Fotografovala Jindřiška Vančurová, dne 11. 10. 2016 (Madagaskar, provincie Toliara, okolí Grotte de Sarodrano).