České mená: různosemenka čtverolistá (Sloboda 1852), marsilka čtyřlístká (Dostál 1950), marsilka čtyřlistá (Dostál 1989)
Slovenské mená: marsilia štvorlistá (Dostál 1950), marsilea štvorlistá (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Marsileaceae R. Br. – marsilkovité / marsileovité
Marsilea quadrifolia

Marsilea quadrifolia

Rozšírenie: Sporadicky rozšírená na všetkých kontinentoch okrem Južnej Ameriky (v Severnej Amerike a Makaronézii iba zavlečená). V Európe je najhojnejšia v Stredomorí, v strednej a východnej Európe iba na izolovaných lokalitách v Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku a Ukrajine. V ČR sa nevyskytuje. V SR sa uvádza viacero lokalít na Východoslovenskej rovine (povodie riek Bodrog a Latorica).
Ekológia: Rastie v nížinách na brehoch stojatých a pomaly tečúcich vôd, v mŕtvych ramenách a materiálových jamách, prechodne i na bahnitých dnách.
Opis: Trváca vodná papraď s výškou 5–20 cm. Má až 100 cm dlhý plazivý podzemok, z ktorého vyrastajú na spodnej strane korienky a na vrchnej dlaňovito zložené štvorpočetné listy v dvoch striedavých radoch. Sporokarpy sú obojpohlavné a umiestnené na báze listovej stopky, v ich vnútri sa nachádzajú kôpky výtrusníc. Vytvárajú sa od septembra do októbra.
Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku patrí medzi silne ohrozené druhy (EN), zákonom chránenou rastlinou je na Slovensku, Ukrajine, v Srbsku, Rumunsku, Francúzsku a Švajčiarsku.
Marsilea quadrifolia
Foto: jún 2005 (východné Slovensko).