Syn.: Cheiranthus bicornis Sm., Matthiola bicornis (Sm.) DC., Triceras bicorne (Sm.) Maire
Česká jména: fiala dlouhoplátečná dvourohá (Kubát 2002)
Čeleď: Brassicaceae Burnett – brukvovité
Matthiola longipetala subsp. bicornis
Rozšíření: Areál druhu Matthiola longipetala zahrnuje jižní a východní Středozemí (od Maroka přes Egypt, Řecko, Turecko a Kypr až po Sýrii a Izrael), dále na východ zasahuje ještě do Íránu a Saúdské Arábie. Byl zavlečen i na jihozápad USA, do jihovýchodní Austrálie, ale i do severněji položených oblastí Evropy (Británie, Rumunsko, jižní Rusko). Několikrát byl spatřen i u nás.
V původním areálu se rozlišuje asi šest poddruhů, k nimž patří i Matthiola longipetala subsp. bicornis, kterou představují naše snímky. Tento taxon najdeme ve východní části areálu druhu, od severní Libye a Řecka až po Saúdskou Arábii. U nás se občas pěstuje v zahradách jako letnička, odkud může přechodně zplaňovat (např. Brno, Břeclav).
Ekologie: Roste na křovinatých a travnatých stanovištích, ale také kolem cest, zahrad a lidských sídel.
Matthiola longipetala subsp. bicornis
Popis: Jednoletá bylina, 15–50 cm vysoká, řídce až hustě hvězdovitě i žláznatě chlupatá. Lodyha je vystoupavá až přímá, chudě větvená. Spodní listy jsou řapíkaté, úzce podlouhlé, 9–10 cm dlouhé, na okraji mělce chobotnaté, na vrcholu tupé, horní lodyžní listy jsou podobné, celokrajné nebo i chobotnaté, na vrcholu tupé nebo špičaté. Květenství je řídké, květy jsou skoro přisedlé nebo jen krátce stopkaté; kališní lístky jsou úzce kopinaté, 8–12 mm dlouhé, na bázi vakovité; korunní lístky jsou asi dvakrát delší než lístky kališní, eliptické, 15–25 mm dlouhé a 2–7 mm široké, na vrcholu zaokrouhlené, růžové až purpurové, na bázi nažloutlé. Plod je šešule 35–95(–150) mm dlouhá a 1–2 mm široká, na vrcholu se 2 postranními růžky, které jsou 2–7(–10) mm dlouhé.
Matthiola longipetala subsp. bicornisMatthiola longipetala subsp. bicornis
Matthiola longipetala subsp. bicornisMatthiola longipetala subsp. bicornis
Matthiola longipetala subsp. bicornis
Matthiola longipetala subsp. bicornis
Fotografováno dne 30. 3. 2010 (Kypr, okolí obce Lefkara).