Syn.: Maxillaria angustifolia Hook., Maxillaria chiriquiensis Schltr., Maxillaria curtipes Hook., Maxillaria henchmannii Hook., Maxillaria lyonii Lindl., Maxillaria panamensis Schltr., Maxillaria revoluta Klotzsch, Maxillariella curtipes (Hook.) M. A. Blanco et Carnevali, Maxillariella variabilis (Bateman ex Lindl.) M. A. Blanco et Carnevali
Čeleď: Orchidaceae Juss. – vstavačovité

Maxillariella variabilis
Rozšíření: Areál se táhne od jižního Mexika celou Střední Amerikou až do Kolumbie, Ekvádoru a severního Peru, možná zasahuje až do Guyany.
Ekologie: Roste jako epifyt nebo litofyt ve vlhkých tropických lesích, zejména v polohách ovlivňovaných mlhami. Lokality leží v rozpětí nadmořských výšek 500–2500 m.
Popis: Vytrvalá trsnatá bylina vysoká až 25 cm; pahlízy jsou až 3 cm dlouhé a 1,5 cm široké, stlačené, nesou jediný list. Listy jsou podlouhlé až řemenovité, až 17 cm dlouhé a 0,8 cm široké, na vrcholu tupé. Květy vyrůstají jednotlivě z paždí listů na stopce až 2 cm dlouhé; vnější okvětní lístky jsou živě žluté, kopinaté až eliptické, asi 10 mm dlouhé a 5 mm široké, vnitřní 2 okvětní lístky jsou obkopinaté, asi 9 mm dlouhé a 3–5 mm široké, rovněž žluté, pysk je poněkud žlábkovitý, asi 9 mm dlouhý a 6 mm široký, žlutý, s velkou červenohnědou skvrnou v bazální polovině, v apikální části trojlaločný, prostřední lalok je čtvercový, na vrcholu většinou mělce vykrojený; sloupek je asi 9 mm dlouhý. Plodem je tobolka.
Využití: Dosti často se pěstuje jako zajímavost ve sbírkách botanických orchidejí; v kultuře jsou i rostliny s odchylně zbarvenými květy, na nichž převládá červenohnědá až tmavá, téměř černá barva.
Ohrožení a ochrana: Jako všechny orchideje je i tento druh chráněn mezinárodní úmluvou o obchodování s přírodninami CITES.

Maxillaria variabilis
Maxillaria variabilis
Maxillariella variabilisMaxillariella variabilis
Maxillariella variabilis

Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 21. a 23. 2. a 2. 3. 2009 (Kostarika, Monteverde; Cartago-Paraiso, Jardin Botanico Lankester, rostlina z kultury).