Syn.: Crossopetalum distichum (Hook. f.) Kuntze, Myginda disticha Hook. f., Rhacoma disticha (Hook. f.) Loes.
Čeleď: Celastraceae R. Br. – jesencovité

Maytenus disticha

Rozšíření: Druh jihozápadu Jižní Ameriky, vyskytuje se na středo- a jihochilsko-argentinském pomezí, v oblasti od středochilského reginu Maule a argentinské provincie Neuquén na severu až po Ohňovou zemi na jihu.

Ekologie: Roste ve vlhkých subantarktických pabukových lesích, stoupá až do nadmořské výšky okolo 1900 m.

Maytenus disticha

Popis: Stálezelený keř dosahující výšky 40–60(–300) cm. Listy jsou na větvi uspořádány spirálovitě, jsou krátce řapíkaté, eliptické až obvejčité, (3–)7–17 mm dlouhé a 2–7 mm široké, kožovité, celokrajné, podvinuté, na vrcholu tupé nebo špičaté, hrotité, lysé nebo jen řídce chlupaté; palisty jsou kopinaté až vejčité, až 1 mm dlouhé, opadavé. Květy vyrůstají jednotlivě nebo v chudokvětých svazečcích; listeny jsou 2, vejčité, až 1 mm dlouhé; květy jsou 4četné, dosahují 4–5 mm v průměru, kališní lístky jsou vejčité, celokrajné nebo dřípené, korunní lístky jsou vejčité až skoro okrouhlé, růžové až červené; tyčinky jsou až 1,2 mm dlouhé. Plodem je kulovitá tobolka, žlutá, se 2 lysými chlopněmi, 2 semena jsou elipsoidní, obklopená červeným arilem.

Poznámka: Rod Maytenus donedávna zahrnoval na 300 druhů, které se vyskytovaly v tropech a subtropech obou zemských polokoulí. V současnosti dochází na základě molekulárních analýz k přeřazování některých zástupců tohoto rodu k jiným rodům, africké druhy bývají například obvykle řazeny k rodu Gymnosporia. V současnosti tedy rod Maytenus čítá již jen na 180 akceptovaných druhů (POWO 2019).

Maytenus disticha
Maytenus disticha
Maytenus disticha

Fotografovala Věra Svobodová, dne 12. 3. 2019 (Argentina, Ohňová země, oblast zálivu Lapataia).