Syn.: Medicago procumbens Besser, Medicago sativa subsp. falcata (L.) Arcang., Medicago borealis Grossh., Medicago difalcata Sinskaja
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Medicago falcata
Rozšíření: Vyskytuje se v Evropě (kromě nejsevernějších částí), na Sibiři, v Malé a Střední Asii a severní Africe. Adventivně i v Severní Americe a jihoamerické Patagonii. V ČR se vyskytuje dosti hojně v termofytiku a roztroušeně v teplejších oblastech mezofytika.
Ekologie: Roste na suchých a výslunných travnatých svazích, v lemech křovin a listnatých lesů, na okrajích cest, náspech i skalnatých úbočích. Zpravidla vyhledává místa s vápnitými, vysychavými půdami. Kvete od května do října.
Popis: Vytrvalá bylina, vysoká 25–80 cm, lodyha poléhavá, vystoupavá až vzpřímená, listy krátce řapíkaté, trojčetné. Lístky jsou obkopinaté až čárkovitě obkopinaté, na bázi znenáhla zúžené, na vrcholu uťaté až slabě vykrojené s nasazenou osinkovitou špičkou, na spodu hustě chlupaté. Květenství je polokulovitá až vejcovitá, květy žluté. Lusky srpovitě zahnuté až přímé, nepukavé nebo později pukající.
Medicago falcataMedicago falcata
Fotografováno dne 20. 9. 2007 (Praha, Jenerálka).