Syn.: Medicula lupulina (L.) Med.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Medicago lupulina

Medicago lupulina

Rozšíření: Původem evropský druh s přesahem přes ruskou část Evropy do západní a střední Asie. Dnes se vyskytuje v Makaronésii (Azorské a Kanárské ostrovy), Severní i Jižní Americe, ale i v dalších oblastech světa (včetně Velikonočního ostrova), zejména v mírném pásmu. U nás roste na celém území od nížin po střední podhůří. Na Slovensku je výskyt obdobný.
Ekologie: Roste na slunných stanovištích, zejména ve většině travních porostů a pastvin, při okrajích cest, polí, lesních lemech, na úhorech, rumištích, ale i jinde. Kvete od května do října.
Popis: Jednoletá až vytrvalá poléhavá až plazivá bylina s lodyhou větvenou a až 60 cm dlouhou, jednoduše chlupatou. Listy jsou trojčetné, obvejčité až klínovité, prostřední lístek s výrazně delším řapíkem. Palisty vejčité, až 10 mm dlouhé. Květenstvím jsou hroznaté válce na dlouhé stopce, žlutých květů je nejčastěji do 20. Lusky jsou ledvinité nebo vejčité, žláznaté, nejčastěji jednosemenné.
Záměny: Vzhledem velmi podobný jetel pochybný (Trifolium dubium) se liší přisedlým, nikoli řapíčkatým prostředním lístkem a odlišnou stavbou lusků, které u jetelů nejsou nikdy hlemýžďovitě stočené a po odkvětu zůstávají ukryty ve vytrvalém kalichu.
Medicago lupulinaMedicago lupulina
Fotografováno ve dnech 29. 8. 2007 (Karlovarsko) a 4. 9. 2007 (Sokolovsko).