Syn.: Melissitus radiatus (L.) Latsch., Nephromedia radiata (L.) Kostel., Pseudomelissitus radiatus (L.) Ovcz., Rassulova et Kinzik., Radiata glabra Ovcz., Rassulova et Kinzik., Radiata leiocarpa Soják, Trigonella radiata (L.) Boiss.
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Medicago radiata
Rozšíření: Pochází z Blízkého a Středního východu. Roste v Turecku, Sýrii, Libanonu, Izraeli, Jordánsku, dále v Arménii, Iráku, Íránu, Turkmenistánu a Afghánistánu. Původní výskyt v Alžírsku je nejistý, druhotně byl zjištěn ve Španělsku, Francii a Itálii (odtud byl tento druh dokonce popsán).
Ekologie: V oblastech původního výskytu roste především ve stepní vegetaci, vystupuje až do nadmořské výšky kolem 1900 m.
Medicago radiata
Popis: Jednoletá, 7–25 cm vysoká bylina; lodyhy jsou vystoupavé nebo poléhavé, hustě odstále chlupaté. Listy jsou střídavé, trojčetné; lístky jsou obvejčité až podlouhlé, 0,6–1 cm dlouhé a 0,3–0,7 cm široké, v horní polovině okraje pilovité, na vrcholu někdy vykrojené; vejčitě kopinaté palisty nesou na bázi několik zubů. Květy vyrůstají v úžlabí listů po 1–3 na stopce obvykle delší než listy; kalich je 2,5–3 mm dlouhý, hustě odstále chlupatý, cípy jsou úzce trojúhelníkovité, 1–1,5 mm dlouhé; koruna je žlutá, 3–6 mm dlouhá, pavéza je delší než křídla. Plody jsou zploštělé poloměsíčité až kruhovité lusky o průměru 1,2–2 cm, na vnější straně hřebenité, na vnitřní krátce třásnité, s 2 semeny.
Medicago radiata
Medicago radiata
Fotografoval Mário Duchoň, dne 17. 5. 2011 (Turecko, Konya, Akbaş).