Syn.: Medicago subfalcata Schur
Čeleď: Fabaceae Lindl. – bobovité
Medicago sativa
Rozšíření: Původní snad v oblasti Malé Asie, Zakavkazí, Střední Asie a Kašmíru. Ještě v antice se rozšířila do Evropy a odtud dále do světa. Druhotně se vyskytuje také v Makaronésii, Severní Americe a na jihu Jižní Ameriky (od jihu Brazílie až do Patagonie a na ostrovy Juana Fernándeze).
Ekologie: Zplanělá, roste na sušších loukách, podél cest, na mezích, zvláště ve městech. Kvete od května do října.
Popis: Vytrvalá rostlina, vysoká 30–100 cm, lodyha ± vzpřímená, tuhá, větvená, listy řapíkaté, trojčetné, prostřední lístek s delším řapíčkem. Lístky jsou obvejčité až obkopinaté, v koncové části mělce zubaté. Květenství je hlávkovité, květy od téměř bílé po sytě fialovou. Nepukavé lusky holé, vzácně řídce chlupaté, obvykle volně stočené do 1,5–3 závitů, s otvorem uprostřed. Semen kolem pěti, menší, kulovitá.
Poznámka: Celosvětově významná pícnina. Vzhledem k teplotním podmínkám se u nás uplatňuje hlavně v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti, kde poskytuje 3–4 seče ročně. Lze ji pěstovat i v lepší bramborářské oblasti, kde ale můžeme očekávat jen dvě seče. V optimálních podmínkách může dát i více než pět sečí. Kultura je velmi vytrvalá, může růst i 10 let, ale u nás poskytuje dobrou produkci 3–4 roky, pak se porosty příliš proředí (za únosnou hustotu se považuje nad 500 lodyh na metr čtverečný), lze si pomoct dosevem jiné plodiny, např. jetele, ovsa nebo pelušky. Porosty se mohou zakládat přímým výsevem, ale také podsevem, kdy poskytuje v dalším roce lepší výnos. Jako krycí plodina se osvědčuje třeba oves na zeleno, oves s peluškou, jarní ječmen (na zeleno) a mnohé další. Je náročná na zpracování půdy, ale díky hlubokým kořenům je značně suchovzdorná a říká se, že vytahuje živiny ze spodních vrstev půdy. Využívá symbiózy s hlízkovými bakteriemi fixujícími vzdušný dusík. Většina pěstovaných odrůd je nejasného genetického původu, ale výrazně převažují znaky vojtěšky seté, i když se tvrdí, že se na nich podílejí i další druhy, především vojtěška srpovitá.
Medicago sativaMedicago sativa
Medicago sativaMedicago sativa
Medicago sativa
Fotografováno v září 2007 (Praha-Holešovice).