Syn.: Alcina minor Cass., Alcina ovalifolia Lag., Alcina ovatifolia Lag., Dysodium divaricatum Pers., Dysodium divaricatum Rich. ex Rich., Melampodium copiosum Klatt., Melampodium flaccidum (Benth.) Benth., Melampodium ovatifolium (Lag.) Rchb., Melampodium rhombifolium Sessé et Moc., Spilanthes guatemalensis Vatke ex J. D. Sm., Wedelia ovatifolia Willd.
Čeleď: Asteraceae Bercht. et J. Presl – hvězdnicovité

Melampodium divaricatum

Rozšíření: Středoamerický druh s areálem sahajícím od středního Mexika přes Guatemalu a Kostariku až po Panamu, zasahuje i na sever jihoamerické Kolumbie. Bývá pěstován jako okrasná rostlina v tropických zahradách, odkud občas i zplaňuje. Sekundární výskyt byl zaznamenán na jihovýchodě USA a na Antilách, v Brazílii, Bolívii, rovněž v jižní Asii a na pacifických ostrovech.

Ekologie: Roste v borových, poloopadavých i opadavých lesích a v lesních lemech, v křovinaté vegetaci na březích vodních toků a ploch, často se objevuje na stanovištích narušovaných lidskou činností, při okraji polí a cest, na kávovníkových plantážích či archeologických lokalitách, v pásmu od mořského pobřeží až do nadmořské výšky okolo 1800 m. Kvete v průběhu celého roku.

Melampodium divaricatum

Popis: Jednoletá bylina s lodyhou vystoupavou až přímou, 15–100 cm dlouhou, větvenou, chlupatou nebo olysalou. Listy jsou vstřícné, krátce řapíkaté, kopinaté, vejčité až kosočtverečné, 3–10(–16) cm dlouhé a 1,5–5(–10) cm široké, na bázi obvykle klínovité, po stranách zvlněné nebo pilovité, na vrcholu špičaté, po obou stranách chlupaté. Úbory vyrůstají jednotlivě na stopkách 2–10(–13) cm dlouhých, chlupatých až plstnatých; zákrov je 6–10 mm široký, vnějších zákrovních listenů je 5, jsou vejčité, obvejčité až skoro okrouhlé, 3,5–6(–8) mm dlouhé, na bázi srostlé, lysé nebo chlupaté, na vrcholu tupé až zaokrouhlené, střechovitě se překrývající; jazykovitých květů je 8–13, ligula je 3–7(–8,5) mm dlouhá, zlatožlutá, na vrcholu se 3 drobnými zoubky, trubkovitých květů je 40–70, jejich koruna je 2–3 mm dlouhá, zlatožlutá. Plodem je nažka dosahující délky až 4 mm.

Poznámka: Do rodu Melampodium je v současnosti započítáváno 42 druhů, které se vyskytují v Severní i Jižní Americe.

Melampodium divaricatum
Melampodium divaricatum
Melampodium divaricatum

Fotografovala Věra Svobodová, dne 2. 11. 2019 (Mexiko, stát Yucatán, Uxmal).