Čeleď: Orobanchaceae Vent. – zárazovité; Scrophulariaceae Juss. – krtičníkovité
Melampyrum arvense
Rozšíření: Především jihovýchodní Evropa, odtud zasahuje nesouvisle přes Apeninský poloostrov a Francii až do severovýchodního Španělska, přes střední Evropu až do Švédska a Finska, přes Malou Asii se areál táhne až na Kavkaz a do povodí řeky Tobol. U nás roztroušeně až hojně v teplejších oblastech (především v termofytiku, v mezofytiku dnes již jen vzácně).
Ekologie: Roste na suchých a výslunných stráních, na mezích a při okrajích cest, častěji na vápenci.
Popis: Jednoletá, poloparazitická bylina, 15–40 cm vysoká, lodyha přímá, pýřitá, slabě až bohatě větvená, větve směřující šikmo vzhůru, listy přisedlé, čárkovité až kopinaté, dolní celokrajné, horní na bázi s jedním nebo více páry dlouhých zubů, drsně chlupaté. Květenství je hustý klas, listeny vejčitě kopinaté, na okraji hluboce zubaté, dolní zelené, horní purpurové, vzácně i bělavé. Kalich bělavý, pýřitý, koruna 2–2,5 cm dlouhá, trubka nažloutlá, pysky načervenalé, horní pysk přilbovitě zahnutý. Plodem je elipsoidní tobolka. Druh je dosti variabilní, rozlišuje se řada poddruhů.
Ohrožení a ochrana: Černýš rolní je řazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3), chráněným druhem je ve Velké Británii.
Poznámka: Dříve se černýš rolní objevoval hojně i jako plevel v obilovinách, při zpracování obilí však jeho semena mouku znehodnocovala (ta tmavla a hořkla), proto byl agrotechnickými postupy z polí vytlačen.
Melampyrum arvenseMelampyrum arvense
Melampyrum arvense
Fotografováno ve dnech 1. 7. 2003 a 6. 6. 2004 (Brno, Kamenný vrch a Hustopečská vrchovina, Kurdějov).